Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Koronavirus Puheenvuoro Jämsäläiset Himos Näköislehti Podcast Live Kaupallinen yhteistyö

Asukkaille tärkeät lähimetsät pitäisi kartoittaa Jämsässäkin, ehdottaa Juhani Heikka

Kaupunkien ja taajamien lähimetsät ovat tänä keväänä tarjonneet virkistystä ja vaihtelua suomalaisille. Jämsän–Jämsänkosken taajama-alueella ja liepeillä on vielä runsaasti pienehköjä, lähes luonnontilaisia metsiköitä. Niiden vanhat polut ovat mainioita ulkoilu- ja lenkkeilyreittejä, joiden ylläpito on kaupungille edullista. Kunhan polkuja käytetään, virkistysarvot ymmärretään ja luonnon monimuotoisuudesta huolehditaan. Paikoin lähimetsiä käsitellään järeillä menetelmillä, jopa avohakkuin. Silloin alueen virkistysarvo ja ympäristön viihtyisyys heikkenee ja katoaa parin sukupolven ajaksi. Avainasemassa ovat alueen suuret metsänomistajat, Jämsän kaupunki, seurakunta ja UPM. UPM:n metsät ovat jo FSC-sertifioituja, joiden käsittelyssä on huomioitava myös sosiaaliset ja virkistyskäytön kriteerit. Suomen evankelisluterilaisella kirkollakin on oma ympäristödiplominsa, jonka tavoite on ”auttaa seurakuntia täyttämään vastuunsa luomakunnasta”. Toivottavasti Jämsän seurakunta ottaa sen käyttöön. Kaupungin rooli on kuitenkin keskeinen. Sillä on kaavoituksen ja lupamenettelyn suomat keinot ja velvollisuus huolehtia asukkaidensa elinympäristön viihtyisyydestä. Tarvitaan tahtoa ottaa asukkaiden näkemykset huomioon, kuten esimerkiksi juuri Seppolan rantareitin suunnittelussa on tehty. Jämsän alueella tulisi kartoittaa asukkaille tärkeät lähimetsät. Jyväskylässä selvitetään asukkaiden mielipiteitä metsien hoidosta säännöllisesti tehtävillä nettikyselyillä ja saatavaa tietoa hyödynnetään metsäsuunnitelman teossa. Taajama-alueella metsänhoidossa tulisi myös käyttää virkistys- ja luontoarvoihin perehtyneen ammattilaisen eli arboristin palveluita. Lähimetsien suojeleminen ei merkinne suuria vakavaraisen UPM:n taloudessa. Kaupungin ja seurakunnan budjetin tilkitseminen satunnaisilla puunmyyntituloilla on lyhytnäköistä. Haitat yhteisölle, lähiluonnolle, matkailuelinkeinolle ja vetovoimalle ovat suuremmat kuin hetkellinen taloudellinen hyöty. Metsähallitukselle on juuri annettu uusi pienempi metsätulotavoite. Sama periaatetta voisi soveltaa myös kuntatasolla. Kaiken ei tarvitse olla suoraa ja sileetä. Lähimetsiköiden hoidon periaatteena voisi olla erään UPM:n metsäasiantuntijan käyttämä ilmaus, hallittu hoitamattomuus.