Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Jämsäläiset Himos Näköislehti Eurovaalikone Podcast Kaupallinen yhteistyö

Mielipide: Kunta houkuttelevaksi myös ikäihmisille

Kunnat tavoittelevat kilvan uusia veronmaksajia: panostetaan esimerkiksi kaavoitukseen, yritystontteihin, lapsiperheiden palveluihin – ja hyvä näin. Eläkeliiton Keski-Suomen piiri on kuitenkin huolissaan siitä, miten kunnat huomioivat jatkuvasti kasvavan ikääntyvien kuntalaisten ryhmän. Palvelut häviävät pienistä keskuksista, matkat pitenevät ja ikäihmiset jäävät yksin koteihinsa. Tuntuu, että kunta on siirtämässä vastuuta ikäihmisten hoivasta kolmannelle sektorille antamatta mitään vastineeksi. Kuntien tulee panostaa myös ikääntyvien asukkaiden hyvinvointiin ja palveluihin. Panostuksella arkisiin, pieniltä tuntuviin asioihin, ikääntyvä väestö säilyy terveempänä ja toimintakykyisempänä. Ennen kaikkea kuntien tulee kuulla ikääntyneitä asukkaitaan ja heitä edustavia vanhusneuvostoja kaikessa ikääntyneitä koskevassa päätöksenteossa. Kunnissa pitää olla tarjolla vaikkapa ilmaisia paikkoja eläkeläisten omaehtoiselle toiminnalle ja kokoontumisille. Kunnan pitää tukea ikääntyvien hyvinvointia esimerkiksi ilmaisilla uimahallikäynneillä tai kuljetuksilla kulttuuritapahtumiin. Haluttiin tai ei, useissa Suomen kunnissa väestön keski-ikä nousee. Miten kunnat vastaavat ikärakenteen muutokseen ja pitävät oman kuntansa houkuttelevana asuinpaikkana myös yli 65-vuotiaille? Kunnalla ei ole varaa unohtaa väestönosaa, joka täydentää kunnan palveluja huolehtimalla lapsenlapsista ja mahdollisesti iäkkäistä vanhemmista, toimii vapaaehtoistehtävissä useissa yhdistyksissä ja osallistuu aktiivisella panoksellaan kunnan kehittämiseen. Kuntien lakisääteisille vanhusneuvostoille tulee antaa aito puhevalta ikääntyneitä kuntalaisia koskevissa asioissa. Pelkät muodolliset lausuntopyynnöt eivät ole riittävä keino osallistaa vanhusneuvostoja. Tarvitaan uusia osallistumisen keinoja ja rakenteita. Eläkeliiton Keski-Suomen piiri haastaa kunnat ja niiden eri toimialoja edustavat lautakunnat järjestämään kaikille avoimen yleisötilaisuuden, jossa kerrotaan kunnan tähänastisista toimista ikääntyvän väestön hyvinvoinnin edistämiseksi. Tilaisuudessa voidaan yhdessä ideoida keinoja kohti kaikkia ikäryhmiä paremmin palvelevaa ja kuuntelevaa kuntaa. Vanhusneuvostojen edustajille tulee varata myös mahdollisuus osallistua lautakuntien kokoukseen. "Kuntien lakisääteisille vanhusneuvostoille tulee antaa aito puhevalta ikääntyneitä kuntalaisia koskevissa asioissa."