Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Jämsäläiset Himos Näköislehti Podcast Kaupallinen yhteistyö

Avoimen metsätiedon palvelut laajenevat – Helpottavat tietojen hyödyntämistä

Suomen metsäkeskus on laajentanut avoimen metsätiedon palveluita ottamalla käyttöön kartta- ja rajapintapalvelut. Uudet palvelut helpottavat avoimen metsätiedon katselua ja käyttöönottoa ja näin mahdollistavat sen hyödyntämisen entistä laajemmin. Uudet palvelut löytyvät metsäkeskuksen verkkosivuilta avoimen metsätiedon osiosta. Aiemmin tänä vuonna verkkosivuilla julkaistiin paikkatietoaineistojen tiedostopaketit, joiden kautta avointa metsätietoa pääsee tarkastelemaan erityisen paikkatieto-ohjelman avulla. Nyt julkaistavat palvelut mahdollistavat tiedon tarkastelun ilman aineistojen lataamista. Metsäkeskus ei luovuta avoimen metsätiedon mukana metsänomistajien nimi- tai yhteystietoja, tilanrajoja tai kiinteistötunnuksia. Niiden luovutus edellyttää jatkossakin metsänomistajan suostumusta, toimeksiantoa tai muuta laissa mainittua perustetta. Jos tiedon hakija yhdistää avointa metsätietoa muista rekistereistä hakemansa tiedon kanssa, hänen täytyy huolehtia siitä, että tietoa käytetään oikein. Karttapalvelut ja rajapinnat tiedostopakettien rinnalle Karttapalvelut ovat verkkoselaimella käytettäviä sovelluksia, joiden avulla avointa metsätietoa on mahdollista katsella ilman erillistä paikkatieto-ohjelmaa. Karttapalveluiden kautta pääsee tarkastelemaan metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä, hila-aineistoa, metsänkäyttöilmoituksia ja Kemera-tuettuja metsänhoito- ja metsänparannustöitä. Uudet palvelut helpottavat avoimen metsätiedon hyödyntämistä Uudet palvelut helpottavat avoimen metsätiedon käyttöönottoa ja mahdollistavat uusien sovellusten syntymisen avoimen metsätiedon ympärille. Karttapalvelut avaavat aineiston myös niille metsänomistajille ja metsäpalveluyrittäjille, joilla ei ole käytössään metsä- tai paikkatietojärjestelmää. Rajapinnat taas helpottavat avoimen metsätiedon hakemista ja ajan tasalla pitämistä erilaisissa metsäsovelluksissa.