Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Jämsäläiset Himos Näköislehti Podcast Kaupallinen yhteistyö

Organisaatioselvitys: Jämsään esitetään perustettavaksi elinvoimatoimialaa

Organisaatioselvityksessa ehdotetaan, että Jämsään perustettaisiin uusi elinvoimatoimiala ja sen toimialan päätöksentekoelimeksi elinvoimalautakunta. Toimialan tehtävänä olisi Jämsän kaupungin elinvoimaisuuden kasvattaminen. Se tapahtuisi selvityksen mukaan kasvattamalla nykyisten asukkaiden ja yritysten tyytyväisyyttä kaupunkiin ja varmistamalla, että kaupungin tarjoamat vaihtoehdot uusien asukkaiden ja yritysten sijoittumiselle Jämsään ovat houkuttelevia ja niistä viestitään tehokkaasti. Elinvoimalautakunta ja sen jaosto korvaisivat nykyisen teknisen lautakunnan ja ympäristölautakunnan tehtävät ja elinvoimatoimialaan yhdistyvien liikelaitosten johtokuntien tehtävät niiltä osin kuin ne voidaan siirtää kaupungin tehtäväksi. Liikelaitoksia tai yhtiöitä ei esitetä lakkautettavaksi, vaan niiden tehtävät ja henkilöstöresurssit yhdistettäisiin osaksi kaupungin organisaatiota. Kaupunki laskuttaisi liikelaitoksia ja yhtiöitä tuottamistaan palveluista, ja liikelaitokset ja yhtiöt laskuttavat kaupungin avustuksella asiakkaitaan. Toimialan perustamisen ja tarvitsemien henkilöresurssien vähenemisen myötä arvioidaan syntyvän noin 900 000 euron säästö nykymalliin verrattuna. Toimiala huolehtisi kahdesta keskeisestä prosessista. Kaupunki-infrastruktuuri koostuisi nykyisistä kunnallisteknisistä palveluista, tilapalveluista sekä Jämsän Vesi liikelaitoksen ja Jämsän Jätehuolto liikelaitoksen toiminnasta. Toinen elinvoimaprosessi sisältäisi nykyisen kaavoitus- ja tonttituotannon, valvontatoimen, Koy Jämsänmäen, Jämsän Yrityskiinteistöt sekä Jämsek Oy:n sijoittumispalvelut. Jämsän Aluelämpö Oy liittämistä osaksi elinvoimatoimialaa tulisi ehdotuksen mukaan myös harkita.