Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Jämsäläiset Himos Näköislehti Podcast Kaupallinen yhteistyö

Organisaatioselvityksessä esitetyt toimenpiteet toisivat 3,3 miljoonan säästöt vuodessa – Kaupunginjohtaja on selvitystäkin tiukemmalla linjalla

Jämsän kaupunginvaltuuston tilaama organisaatioselvitys on nyt julkaistu. Selvityksen laatineen Kuntalainen.comin Petri Härkösen mukaan selvityksessä esitettyjen toimenpiteiden vaikutukset kaupungin vuotuisiin käyttömenoihin ovat yhteensä noin 3 388 000 euroa. Kaupunginjohtaja Ilkka Salminen on laatinut selvityksen pohjalta ehdotuksen kaupunginhallituksen päätettäväksi. Kaupunginjohtajan ehdotus eroaa Härkösen laatimasta talouden vakauttamistarpeesta tiukemmalla linjalla, sillä Salminen ehdottaa kaupungin talouden vuosittaiseksi pysyväksi vakautustarpeeksi vuosille 2019–2022 neljää miljoonaa euroa. –Tämä neljä miljoonaa ei käsitä pelkästään säästöjä vaan mukana on myös tulonlisäyksiä, jotka minun mielestäni ovat mahdollisia. Tämän vuoksi olen korottanut summaa, Salminen kertoo. Organisaatioselvityksen 3,3 miljoonan euron säästöjen suurimmat tekijät Suurimmat säästöt sosiaali- ja terveystoimen osalta tulisivat lastensuojelusta ja vammaispalveluista. Organisaatioselvityksessä ehdotetaan, että laitoshuoltopainotteisuutta vähennettäisiin ja ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin panostettaisiin. Esimerkiksi kahden lapsen sijoittaminen laitoshoidosta perhehoitoon tuottaisi vuositasolla 150 000 euron säästöt. Vammaispalveluissa yhden viidentoista henkilön asumispalveluyksikön muuttaminen 12/7 palveluksi ympärivuorokautisen sijaan alentaisi kustannuksia noin 320 000 euroa. Sivistystoimeen kohdistuvat toimenpiteet lakkauttaisivat Länkipohjan koulun ja varhaiskasvatuspalvelut ensi vuoden elokuusta alkaen ja Juokslahdella vastaavasti elokuusta 2021 lähtien. Koskenpään koulu jatkaisi toimintaansa, kunnes oppilasmäärä jää esioppilaat mukaan lukien alle 35. Taloudelliset kokonaisvaikutukset olisivat vuositasolla noin miljoona euroa. Selvityksen mukaan taloutta voidaan keventää 173 000 eurolla puistojen ja liikuntapaikkojen ylläpitoa keskittämällä ja liikenneväylien luokitusta muuttamalla. Jämsän Ateria-, Puhtaus- ja tekstiilipalveluille ehdotetaan toiminnan tehostamista ja uudelleen organisointia, jolla liikelaitos voisi alentaa kustannuksia 100 000 euroa. Toimistopalveluiden (Topan) kehittämisen ja palvelutarjonnan yhtenäistämisen sekä karsinnan kautta säästöä saataisiin aikaiseksi 720 000 euroa. Tasapainotusohjelma kaupunginhallituksen käsittelyyn huhtikuussa Organisaatioselvityksen toimenpiteet eivät sisälly vuoden 2019 talousarvioon, vaan toimenpiteiden vaikutukset tullaan sisällyttämään talouden tasapainotusohjelmaan, jota käsitellään kaupunginhallituksessa huhtikuun alussa. –Lautakuntien ja yhtiöiden hallitusten on jätettävä ehdotuksensa ja kannanottonsa kaupunginhallitukselle 15. helmikuuta mennessä muutoksen jatkotyöstämistä varten, Salminen kertoo. Kaupunginjohtaja ehdottaa, että kaupunginhallitus johtaa organisaatio- ja palvelurakennetta koskevaa muutosprosessia, niin että hallintopäätökset ja hallintosääntömuutokset niihin liittyvine yhteistoimintamenettelyineen ovat kaupunginhallituksen ja -valtuuston päättäminä valmiita vuoden 2019 syyskuun loppuun mennessä. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Piritta Rantanen (sd) ei aivan allekirjoita kaupunginjohtajan aikataulua. –Pelkotilana on, että aikataulu on turhan löyhä. Asiat pitäisi saada päätöksentekoon ja toteutukseen, jotta selvitys ei jää vain paperipinoksi, Rantanen kertoo. Ilkka Salminen korostaa, että asioista päätetään kyllä pitkin matkaa, mutta toimenpiteiden täytyy olla päätettyinä viimeistään syyskuussa. Hän korostaa, että toimenpiteitä ei pidä tehdä roiskien, vaan muutoksen täytyy olla hallittu ja hyvin suunniteltu. –Meidän päätöksentekotahtimme voi olla hitaampi kuin mitä luottamushenkilöt toivovat. Kaikkia asioita ei voida laittaa suoraan päätöksentekoon, eivätkä kaikki toimenpiteet ole edes kaupunginhallituksen päätösvallan alla, esimerkiksi sosiaali- ja terveystoimeen kohdistuvissa toimenpiteissä asiat käsitellään tietyiltä osin lautakunnassa, Salminen summaa. Toimenpiteiden vaikutukset työntekijöihin Organisaatioselvityksen mukaan henkilötyövuosia kaupungin organisaatiossa voitaisiin vähentää elinvoimatoimialan muodostumisen kautta ja toimialan tarvitsemien resurssien näkökulmasta yhteensä 20 henkilötyövuodella, jonka vaikutus olisi henkilösivukuluineen noin 900 000 euroa. Sivistystoimessa henkilöstövaikutukset olisivat 11–14 henkilötyövuotta, Jämsän Ateria- Puhtaus ja tekstiilipalvelut liikelaitoksella noin 3 henkilötyövuotta, Topan toimenpiteiden kautta henkilötyövuosia voitaisiin vähentää 16, ja vammaispalveluissa toimenpiteiden laskennalliset vaikutukset olisivat 3,5 henkilötyövuotta. Salminen esittää, että henkilösäästöt on toteutettava pysyvinä eikä lomautuksina. Toimialat vastaavat ehdotuksen mukaan itse välittömistä yhteistoimintamenettelyistä ja yhteistyötoimikunta vastaa välillisistä yhteistoimintamenettelyistä. Mitään suuria yt-neuvotteluja ei Salmisen puheiden perusteella ole luvassa, vaikkei kaupunginjohtaja vielä voi asiaan suuremmin kantaa ottaakaan. –En voi vielä ottaa kantaa selvityksen vaikutuksiin henkilöresursseihin, mutta ainakin suurin osa henkilösäästöistä tulee tapahtumaan eläköitymisen kautta, Salminen toteaa. Rantanen kertoo, että selvitys itsessään on vain paperipino, joita on nähty ennenkin. Hän muistuttaa, että kaupunginhallitus päättää, mitä asioita selvityksen pohjalta lähdetään viemään eteenpäin. Kaupunginhallitus käsittelee vuoden 2019 talousarviota ja organisaatioselvitystä sekä kaupunginjohtajan esitystä maanantaina. Koko organisaatioselvityksen voit lukea täältä .