Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Jämsäläiset Himos Näköislehti Eurovaalikone Podcast Kaupallinen yhteistyö

Lapsiperheköyhyys on vakava ongelma Suomessa

Köyhyydestä johtuva eriarvoistuminen on edelleen yksi aikamme vaikeimmista ongelmista. Suomessa 14,7 prosenttia lapsista elää köyhyys- tai syrjäytymisriskissä. Perheiden pitkittyneet taloudelliset vaikeudet näkyvät avustushakemusten lisääntymisenä kautta maan, kertoo Pelastakaa Lapset ry. Perheiden tuen tarve ja köyhyyden syyt ovat pitkäaikaisia ja köyhyys on moni-ilmeistä. Esimerkiksi sairaudet aiheuttavat pitkäaikaistyökyvyttömyyttä ja köyhyyttä. Yksinhuoltajuus, sairastuminen ja työttömyys usein syynä hakea apua Köyhyys periytyy ja haavoittaa useita sukupolvia. Heikoimmassa asemassa ovat yhden huoltajan taloudet, joiden tulot ovat nykyisin 75 prosenttia verrattuna lapsikotitalouksiin keskimäärin. Yksinhuoltajuus, huoltajan sairastuminen ja työttömyys ovat yleisimmät syyt hakea apua. Usein apua haetaan Pelastakaa Lapset ry:ltä vasta sitten, kun kaikki muut keinot on jo kokeiltu. Muuta kuin suomea ja ruotsia äidinkielenään puhuvat lapsiperheet ovat yliedustettuina köyhien lapsiperheiden joukossa. Maahanmuuttajaperheiden on vaikeaa selviytyä esimerkiksi kieliongelmien vuoksi ja tästä seuraa taloudellisia ongelmia. Usein lapset joutuvat tulkeiksi ja ottamaan vastuuta perheen selviytymisestä. –Vähävaraisuus ja siitä johtuva syrjään jääminen, kiusaaminen ja yksinäisyys ovat lisääntyneet. Osalta lapsista puuttuu mahdollisuus kehittyä kykyjensä mukaisesti. Asuinalueet jakautuvat ja koulut profiloituvat tämän kehityksen seurauksena, lasten sosiaaliset suhteet ja yhteisöt kapenevat, ylisukupolvinen köyhyys ja erilaistuminen lisääntyvät”, sanoo kotimaan ohjelman johtaja Riitta Hyytinen Pelastakaa Lapset ry:stä. Hyytinen lisää, että lisäksi sirpaleinen sosiaaliturvajärjestelmä tuottaa vähävaraiselle perheelle turvattomuutta ja epävarmuutta, joka heijastuu lapseen. Köyhyys vaikeuttaa opiskelua ja harrastamista Pelastakaa Lasten tänä syksynä julkaisemassa Lapsen ääni -kyselyssä 13 prosenttia kyselyyn vastanneista 13–17 -vuotiaista nuorista kertoi perheen taloudellisen tilanteen vaikuttaneen mahdollisuuksiin käydä koulua. Nuorisobarometrin mukaan 17 prosenttia vastanneista sanoo joutuneensa rahanpuutteen vuoksi karsimaan opiskeluvaihtoehtojaan. Taloudellisessa niukkuudessa elävillä nuorilla on riski pudota kokonaan opinnoista tai olla hakeutumatta toiselle asteelle, koska lukion tai ammattioppilaitoksen oppimateriaaleihin ei ole varaa. Perheen taloudellinen tilanne rajoittaa myös nuorten vapaa-aikaa. Jopa puolet Lapsen ääni -kyselyyn vastanneista nuorista kertoi perheen varallisuuden vaikuttaneen heidän mahdollisuuksiinsa harrastaa tai viettää mielekästä vapaa-aikaa.