Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Jämsäläiset Himos Näköislehti Podcast Kaupallinen yhteistyö

Viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilulle jatkoa – Jämsä ei lähde mukaan

Jämsä ei hakeudu viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluun. Asiasta päätti sivistyslautakunta tiistain kokouksessaan. Jämsässä on vuonna 2014 syntyneitä lapsia yhteensä 159. Heistä on tällä hetkellä varhaiskasvatuksessa 130 lasta. Lapsista 121 on kunnallisissa päiväkodeissa ja kuusi perhepäivähoidossa, kolme lasta on ostopalvelupäiväkodissa. Omassa kodissaan on tällä hetkellä 29 lasta. Mikäli Jämsä hakisi mukaan kokeiluun, olisi varhaiskasvatuspalvelujen varauduttava järjestämään varhaiskasvatusta koko ikäluokalle. Vuoden 2019 talousarvioennusteeseen verrattuna lapsia olisi siis 30 enemmän. Lapset todennäköisesti mahtuisivat nykyisille paikoille, mutta vapaita paikkoja muille uusille tulijoille ei jäisi syksylle 2019. Maksuttoman varhaiskasvatuskokeilun erityisavustus kattaa 40 prosenttia maksutuottojen vähentymisestä, mutta ei esimerkiksi varhaiskasvatuspaikkojen lisäämisestä aiheutuvia kustannuksia, joita Jämsässä syntyisi muille uusille tulijoille järjestettävästä palvelusta. Asiakasmaksupäätösten perusteella vuonna 2014 syntyneiden lasten maksukertymä vuodessa on noin 177 000 euroa. Maksuton 20-tunnin varhaiskasvatus vähentäisi maksukertymää arviolta 40 prosenttia, eli noin 71 000 euroa vuodessa. Erityisavustus on tästä summasta 40 prosenttia, eli noin 28 500 euroa. Tulojen menetys olisi noin 45 500 euroa. Taloudellinen tilanne ei mahdollista tällaista tulomenetystä. –Kokeilun tavoitteita voidaan pitää oikeansuuntaisin, mutta sen talouden reunaehtoja ei. Paikallinen taloudellinen tarkastelu antaa samalla joiltain osin viitteitä myös siihen, mikä olisi julkisuudessa esiin nostetun yhden ikäluokan osittaisen varhaiskasvatuspalvelun maksuttomuuden vaikutus kunnalle, toteaa varhaiskasvatusjohtaja Maija Jääskeläinen . Kokeiluun varattu noin 9 miljoonaa euroa Hallitus päätti keväällä 2018 jatkaa vuosina 2019–2020 viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilua halukkaiden kuntien kanssa. Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi 14. marraskuuta haettavaksi erityisavustuksen 5-vuotiaiden maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen kokeiluun ajalle 1.8.2019–31.7.2020. Kokeiluun varattu määräraha on noin 9 miljoonaa euroa. Avustusta voivat hakea kunnat 25.1.2019 mennessä. Kokeilun aikana on tarjottava kaikille vuonna 2019 viisi vuotta täyttäville lapsille maksutonta varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa. Ylimenevästä osuudesta voidaan periä asiakasmaksulain mukainen maksu.