Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Jämsäläiset Himos Näköislehti Eurovaalikone Podcast Kaupallinen yhteistyö

Epävarmuus tiloista huolestuttaa monia yhdistystoimijoita

Luonto, liikunta- ja harrastusmahdollisuudet sekä yhteisöllisyys ovat omiaan lisäämään jämsäläisten hyvinvointia käytännössä kaikissa väestöryhmissä. Tätä mieltä ovat ainakin jämsäläiset järjestöt äskettäin julkistetun hyvinvointikyselyn perusteella. Kyselyn kautta haluttiin selvittää muun muassa sitä, millaista hyvinvointia järjestöt tuottavat. Jämsän 443 rekisteröidystä yhdistyksestä kaupungin toteuttamaan kyselyyn vastasi 52 toimijaa. Aktiivisimpia vastaajia olivat urheilu- ja liikuntayhdistykset, vapaa-aika- ja harrastusyhdistykset sekä eläkeläis- ja veteraanijärjestöt. Lasten ja lapsiperheiden kannalta kaupungin vahvuuksiksi katsottiin muun muassa hyvät palvelut sekä opetus ja päivähoito. Nuorten ja nuorten aikuisten puolella vahvuutena nähtiin muun muassa kohtuulliset koulutusmahdollisuudet, työikäisten kohdalla työpaikkojen lisääntyminen ja toisaalta työttömien tukipalvelut. Ikäihmisten hyvinvointia parantavina tekijöinä mainittiin muun muassa vireä yhdistystoiminta yli seurarajojen sekä kunnan tarjoamat toimintamahdollisuudet. Voimavarojen riittäminen, syrjäytyminen ja yksinäisyys ongelmana Perheiden ongelmat ja taloudelliset seikat sekä muun muassa vanhempien voimavarojen riittäminen koettiin yhdistystoimijoiden keskuudessa lapsia ja lapsiperheitä koskevana huolenaiheena. Huolta kannettiin myös nuorten syrjäytymisestä, eriarvoisuudesta harrastamisessa ja esimerkiksi korkea-asteen koulutuksen puuttumisesta. Työikäisten puolella järjestötoimijat olivat huolissaan työelämän kuormittavuudesta ja vapaa-ajan puuttumisesta, ikäihmisten kohdalla yksinäisyydestä ja muun muassa sote-palvelujen tulevaisuudesta. Tilojen tulevaisuus huolestuttaa monia Järjestöt pääsivät arvioimaan myös omia toimintamahdollisuuksiaan. Päällimmäisenä huolena nousi esille epävarmuus käytössä olevien tilojen jatkuvuudesta, lähinnä kaupungin omien tilaratkaisujen vuoksi. Toisaalta huolta kannettiin myös tilojen sisäilmasta ja ilmanvaihdosta sekä esteettömyydestä ja pääsystä julkisella liikenteellä. Osalla toimijoista olisi ollut tarvetta isommille tiloille, ja moni koki ongelmalliseksi säilytys-, varasto- ja arkistotilojen puuttumisen. Vain 23 prosenttia kyselyyn vastanneista arvioi, että oma yhdistys tavoitti kohderyhmänsä hyvin. Viestin koettiin menevän parhaiten läpi, kun jäsenet levittävät sanaa. Tiedottamisen ongelmaksi koettiin ennen kaikkea vähäiset resurssit sekä viestiminen ja toiminnan suunnittelu eri ikäryhmät huomioiden. Erityisen haasteelliseksi koettiin nuorten tavoittaminen, vaikka osa toimijoista kaipasikin juuri nuorta väkeä mukaan. Järjestökysely löytyy tästä .