Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Koronavirus Puheenvuoro Jämsäläiset Himos Näköislehti Podcast Live Kaupallinen yhteistyö

Kirkkoherraehdokkaat esittäytyvät: Harri Niemelä

1 Miksi haet kirkkoherraksi Jämsään? –Kymmenen vuotta rippikoulutyöstä vastaavana pappina Jämsässä ovat olleet antoisia. Nyt on aika hakeutua uusiin haasteisiin. Haluaisin olla vaikuttamassa seurakunnan kehitykseen kirkkoherran tärkeältä paikalta. –Jämsän kirkkoherran tehtävään hakeutumisessa vastaan myös monien pyyntöön hakeutua kirkkoherran tehtävään. Pidän tätä kuulemaani toivetta sellaisena luottamuksen osoituksena, jota olisi vaikea sivuuttaa. 2 Miksi sinut pitäisi valita? –Kirkkoherran tulee olla helposti lähestyttävissä. Tämä on yksi vahvuuteni. Viihdyn erilaisten ja eri-ikäisten ihmisten parissa lapsista ikäihmisiin. –Seurakuntaa tulee johtaa selkeällä kristillisellä sanomalla. Vahvuutenani on sanoma, missä tie ihmisen Luojan luokse on Jeesuksen Kristuksen kautta selkeästi kerrottuna. –Vuosien varrella Jämsän laaja seurakunta on tullut tutuksi. Tältä pohjalta minun on helppo jatkaa kirkkoherran tehtävässä. 3 Miten kehittäisit Jämsän seurakuntaa ja sen toimintaa? –Jämsän seurakunnassa on otettu käyttöön vuoden alussa uusi organisaatiomalli. Ajankohtainen tehtävä on tämän organisaation hiominen sujuvaksi. Toinen iso tehtävä on rakennuksiin liittyvät isot investoinnit: Särkisaari, Länkipohjan rukoushuone ja pääkirkko. Muutenkin rakennuskannan kehittäminen toimintaa vastaavaksi. –Yhtenä visionani on jumalanpalvelusten kehittäminen sellaisiksi, missä ihmiset voisivat kohdata toisiaan ajan kanssa. 4 Mikä kirkkoherran rooli/tehtävä mielestäsi on? –Kirkkoherra on työyhteisönsä ylin esimies. Kirkkojärjestys antaa muutenkin ison vastuun kirkkoherralle seurakunnan johtamisessa. On tärkeää kuitenkin, että uuteen johtamisajatteluun liittyvä jaetun johtajuuden malli on käytössä myös seurakunnassa. –Kirkkoherra on välttämättä seurakunnassaan malli, joka vaikuttaa niin työntekijöiden kuin seurakuntalaisten käyttäytymiseen ja ajatteluun. Esikuvallisuus on yksi tehtävä, jonka Uusi testamentti antaa johtajan tehtäväksi. Tämä laittaa nöyräksi ja apua pyytämään. 5 Mikä on seurakunnan rooli/tehtävä? –Viime vuosisadan merkittävä kirkollinen vaikuttaja, Osmo Tiililä, sanoi vahvasti: ’Kirkko on täällä sen tähden, että täällä kuollaan’. Kirkon paikallisseurakunnan tehtävä on edelleen liittyä tähän perustehtävään. Evankeliumi Jeesuksen uhrikuolemasta ja ylösnousemuksesta antaa toivon syvimmänkin kärsimyksen ja kuoleman edessä. Sama evankeliumi on mainittu hieman eri sanoin Jämsän seurakunnan perustehtäväksi strategiassa. 6 Millaista seurakunnallinen päätöksenteko mielestäsi on, kirkkoneuvoston puheenjohtajan näkökulmasta katsoen? –Tätä kirjoittaessani uuden kirkkovaltuuston valitseman kirkkoneuvoston ensimmäinen kokous on takanapäin. Toiveeni on, että kirkkoneuvoston työskentely olisi edelleen keskustelevaa, toinen toista kunnioittavaa ja kuuntelevaa. Kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston työskentely on ollut viime valtuustokausilla pääsääntöisesti toimivaa ja uskon, että sama tulee jatkumaan. 7 Miksi kannattaa kuulua kirkkoon? –Välillä on mentävä kauas, että näkisi lähelle. Etiopiassa viettämieni lähetystyövuosien myötä olen askeleen verran kiitollisempi siitä, että on saanut syntyä Suomeen ja varttua juuri luterilaisen kirkon yhteydessä. Kirkon pitkäjänteisen kristillisen opetustyön myötä Suomi on saanut valtavasti hyvää, siunausta. Kirkkoon kuuluminen sitouttaa kunnioittamaan kymmentä käskyä, elämän käyttöohjeita. Perinteinen luterilainen opetus pelastuksen tiestä on selkeä. –Kirkon jäsenyyden myötä on samalla osallinen kirkon monipuolisesta auttamistyöstä heikompien hyväksi. 8 Miten suhtaudut samaa sukupuolta olevien parien rukouspyyntöihin? –Lähtökohtana on kristillisestä uskosta nouseva kaikkien ihmisten yhtäläinen ihmisarvo, syntymättömästä vauvasta sairauden heikentämään vanhukseen. Tämä yhtäläinen ihmisarvo perustuu luotuisuuteen ja siihen rakkauteen, jota Luoja osoittaa jokaista kohtaan Golgatan sovitustyön tähden. Rukoilen kaikkien puolesta. –Samaa sukupuolta olevien parien rukouspyynnössä keskeistä on, mitä rukouspyynnöllä haetaan. Parisuhdetta siunaavaa elementtiä en käytä. 9 Pitäisikö samaa sukupuolta olevia pareja voida vihkiä kirkossa? –Pitäydyn Raamatun ja kirkon historian yksiselitteiseen opetukseen avioliitosta yhden miehen ja yhden naisen välisenä julkisena sitoutumisena toisiinsa. Uskonnollisena yhteisönä myös luterilaisella kirkolla on ollut oikeus olla vihkimättä samaa sukupuolta olevia. 10 Koetko naispappien kanssa työskentelyn ongelmalliseksi? –Olen ollut täydessä työyhteydessä naispuolisten pappien kanssa. En koe sitä ongelmallisena tai ole naispappeuden vastustaja. Maailmaa hieman kiertäneenä toivoisin toisaalta, että luterilaisesta kirkostamme löytyisi ymmärrystä ns. perinteisellä virkakäsityksellä oleva jäseniä kohtaan. Pakko tässä asiassa ei ole kristillistä rakkautta. 11 Mikä mielestäsi on tai pitäisi olla Raamatun rooli suhteessa kirkon toimintaan? –Tavoite ja käytäntö todellakin poikkeavat tässä toisistaan. Kirkkojärjestys ohjaa näin: ’Kirkko pitää korkeimpana ohjeenaan sitä tunnustuskirjojen periaatetta, että kaikkea oppia kirkossa on tutkittava ja arvioitava Jumalan pyhän sanan mukaan.’ Näin tulisi olla. Käytännössä luterilaisen kirkkomme toiminnassa Raamattua opetetaan ja pidetään avattuna ja tutkittuna suorastaan pelottavan vähän. Maailmanlaajan kirkon historia osoittaa kuinka kirkko kasvaa siellä, missä Raamattu on selkeästi esillä. Näin tapahtuu meidän aikanamme esimerkiksi Kiinassa, Intiassa ja monissa muslimimaissa. 12 Missä kulkee raja ja kuka määrittää, mitä Raamatun sanomasta noudatetaan ja mitä ei? –Luterilainen perinne on tässä erinomaisen hyvä: on osattava erottaa Raamatussa oleva laki ja evankeliumi toisistaan. Tämä jako puolestaan aukeaa Jeesuksen uhrikuoleman ja ylösnousemuksen myötä perustetusta uudesta liitosta käsin. Vanhan testamentin yhteiskunnallinen ja seremonialaki eivät ole enää voimassa. Näin Raamattu itse määrittää jo paljon. Kirkon perinteellä ja terveellä, Jumalaa avuksi huutavalla (maalais)järjellä pääsee myös hyvin pitkälle, aina Taivaaseen asti. 13 Mitä muuta haluat kertoa? –Vuosien varrella olen oppinut kuinka Jeesuksen nimessä, Pyhässä Hengessä, Isän edessä tapahtuvalla rukouksella on suuri voima. Elämän kiireen ja stressin keskellä voi kokea sitä filippiläiskirjeen kuvaamaa rauhaa, joka ylittää kaiken ymmärryksen. Tämä rauha lisääntyköön meidän kaikkien keskellämme! Jämsän seurakunnan vt. kirkkoherra syntynyt vuonna 1971 Vaalinäyte Jämsän kirkossa sunnuntaina 3.2. kello 10 messussa. Tutkinnot: ylioppilas 1990, teologian maisteri 2000, filosofian maisteri 2001, pappisvihkimys 2000, pastoraalitutkinto 2013 (hyvä 17/20), seurakuntatyön johtamisen tutkinto 2017 (hyvä 2+/3). Kielitaito: suomi, ruotsi, suullinen ja kirjallinen taito Työkokemus pappina: vt.kirkkoherra Jämsä 1.10.2018-30.4.2019; kappalainen Jämsä 1.12.2013 lukien ja jatkuen yhä; vs. kappalainen Jämsä 1.9.2012-30.11.2013; vt. kappalainen Jämsä 1.10.2011-31.10.2011; vs.kappalainen Jämsä 1.3.2011-31.7.2011; lähetystyöntekijä (Lähetysyhdistys Kylväjä) 14.7.2010-28.2.2011; seurakuntapastori Jämsä 11.8.2008-30.11.2013; lähetystyöntekijä 11.7.2003-10.8. 2008; kotimaan julistustyöntekijä 15.8.2002-10.7.2003; seurakuntapastori Ylitornio 21.11.2000-15.7.2002. Työkokemus pappina yhteensä n. 9 vuotta ja 9 kuukautta, lisäksi lähetystyöntekijänä Etiopiassa ja Kylväjän kotimaan työn julistustyöntekijänä yhteensä noin 7 vuotta. "Kirkon perinteellä ja terveellä, Jumalaa avuksi huutavalla (maalais)järjellä pääsee myös hyvin pitkälle, aina Taivaaseen asti."