Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Jämsäläiset Himos Näköislehti Podcast Kaupallinen yhteistyö

Ilkka Salminen organisaatioselvityksestä: "Kaksoisjohtajuus ei ole toimiva ratkaisu"

Jämsän kaupunginhallitus kävi maanantain kokouksessaan laajaa ja monipuolista lähetekeskustelua organisaatioselvityksen elinvoimatoimialasta ja alueen elinvoimasta yleensä. Lisäksi kaupungin tytäryhtiöt toivat omat näkemyksensä organisaatioselvitykseen. Keskustelua siivittivät kuntalais- ja henkilöstökyselyn tulokset, joiden mukaan Jämsän alueen väestökehitys, hyvinvointi ja talouden haasteet nousivat asukkaiden tärkeimmäksi huolenaiheeksi. Kuntalaiskyselyyn saatiin yhteensä 659 vastausta, mikä on noin 3 prosenttia kaupungin asukasmäärästä. Kyselyn toteuttaja Henrika Ruokonen BDO:lta esitteli kyselyn tuloksia kaupunginhallitukselle Skypen välityksellä. –Kaupunginhallituksen jäsenten puntaroidessa kuntalaiskyselyn tulosten validiteettia on huomioitava, että kysely on vain yksi osa kokonaisharkintaa, mutta voi silti antaa suuntaviivaa päätöksentekoon, Ruokonen sanoo. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan Piritta Rantasen mielestä kaupungin tytäryhtiöiden kanssa on löydettävissä yhteistyömuotoja ja toiminnan rajapintoja nykyistä enemmän. –Yhteistyömahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää jatkuvaa vuoropuhelua yhtiöiden ja kaupungin välillä, Rantanen painottaa. Elinvoimatoimialan organisoinnista Rantanen toteaa, ettei esimerkiksi elinkeinoyhtiö osakeyhtiönä voisi toimia toimialan johtajan alaisuudessa. Kaupunginjohtaja Ilkka Salminen pitää Härkösen selvitykseen sisältyvää laajaa elinvoimamallia hyvänä. Sen sijaan Jämsän kokoisessa kaupungissa hän ei näe toimivana ratkaisuna niin sanottua kaksoisjohtajuutta. –Siinä tulisi päällekkäisyyksiä sekä kaupunginjohtajan tehtävien että konserniyhtiöiden vastuiden kanssa. Elinvoimajohtaja ei voi olla samaan aikaan henkilö, joka veisi asioita päätökseen yhtiöissä, Salminen selventää. –Selvitysraportin painopiste on teknisessä toimessa ja konserniyhtiöiden sekä hallinnon vuoropuhelussa. Elinvoimaa tulee kuitenkin katsoa tätäkin laajemmin. Yrityksiä ja kuntalaisia on otettava mukaan ideointiin ja vuorovaikutukseen. Nyt olemme välivaiheessa ja tästä on hyvä jatkaa keskustelua, Salminen sanoo. Organisaatioselvitystä käsitellään kaupunginhallituksessa seuraavan kerran 21. helmikuuta. Kuntalaistilaisuus järjestetään 27. maaliskuuta.