Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Koronavirus Puheenvuoro Jämsäläiset Himos Verotiedot Näköislehti Podcast Live Kaupallinen yhteistyö

Sote-lautakunta: Lastensuojelun laitoshoidosta voi säästää 150 000 euroa, vammaispalveluista 100 000 – 150 000 euroa, Avitus kaupungin toiminnaksi?

Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli keskiviikkona toimialan säästömahdollisuuksia. Lautakunta hyväksyi selvityksen, jonka mukaan lastensuojelun laitoshoidon ostopalveluihin varatusta määrärahasta voidaan vähentää tänä vuonna 150 000 euroa. Vammaispalvelujen asumispalveluissa ja kuljetuspalveluissa sekä henkilökohtaisessa avussa tavoitellaan noin 100 000 – 150 000 euron kustannussäästöjä vuodesta 2020 alkaen. Työvalmennus Avituksen toiminnan mahdollisella siirtämisellä kaupungin omaksi toiminnaksi toisi arviolta 100 000 – 170 000 euron "synergiaedun" kaupungin kustannuksiin nykytilanteeseen verrattuna. Lastensuojelun laitoshoidon ostopalveluihin on varattu tämän vuoden talousarvioon 2,36 miljoonaa euroa. Tammikuussa tehtyjen palvelutarvearviointien perusteella määräraha riittää, ja siitä voidaan lautakunnan mielestä säästää 150 000 euroa. Kuljetukset kilpailutetaan, palveluseteli ainakin asumispalveluihin? Vammaispalveluissa vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset on kilpailutettava tämän vuoden aikana, kun sopimuskausi päättyy. Kilpailutus tehdään yhteistyössä muiden Keski-Suomen kuntien kanssa. Henkilökohtainen apu on vammaispalvelulaissa säädettyä toimintaa, jolla tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja sen ulkopuolella. Palvelu kuuluu kunnan erityiseen järjestämisvelvollisuuteen, ja kyseessä on subjektiivinen oikeus. Henkilökohtaisen avun asiakasmäärä on Jämsässä lievässä kasvussa. Kustannukset ovat vuositasolla noin 1,9 miljoonaa euroa. Palvelut aiotaan kilpailuttaa tänä vuonna, tai sitten otetaan käyttöön palveluseteli. Palveluseteli on tarkoitus ottaa käyttöön ainakin aikuisten kehitysvammaisten asumispalveluissa. Asia on kirjattu vammaispalveluissa talousarvioon toiminnalliseksi tavoitteeksi vuosille 2020–2021. Vaikka esimerkiksi kuljetuspalveluiden kilpailutuksesta saatavaa kustannussäästöä on vaikea arvioida, sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymässä näkemyksessä vammaispalveluissa olisi saavutettavissa 100 000 – 150 000 euron vuosittainen kustannussäästö vuodesta 2020 alkaen. Avitus kaupungin toiminnaksi? Työvalmennussäätiö Avituksen toimintaa on kaavailtu siirrettäväksi Jämsän kaupungin omaksi toiminnaksi. Sosiaali- ja terveystoimi ostaa Avitukselta palveluja noin 1,4 miljoonalla eurolla. Lisäksi Avitus tuottaa kaupungille muun muassa nuorten työpajatoimintaan ja erilaisiin hankkeisiin palveluja noin 200 000 eurolla. Tämän kevään aikana on tarkoitus selvittää tarkemmin säätiön tulevaisuutta. Yhtenä vaihtoehtona on siirtää Avituksen toiminnot ja palvelut osaksi kaupungin organisaatiota. Tällä vaihtoehdolla todetaan saavutettavan yhteisessä palvelutuotannossa synergiaetuja ja kustannustehokkuutta. Samalla taitetaan kustannuskehitystä ja voidaan saada myös taloudellisia säästöjä. Sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymässä näkemyksessä euromääräinen synergiaetu olisi 100 000 – 170 000 euroa.