Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Jämsäläiset Himos Näköislehti Podcast Kaupallinen yhteistyö

Aluehallintoviraston selvityspyyntöön lausunto – Jokilaakson sairaalan päivystystä ollaan vahvistamassa tänä vuonna yhteispäivystyksen vaatimusten mukaiseksi

Jämsän kaupunginhallitus antoi torstain kokouksessaan lausunnon Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle, joka oli pyytänyt kaupungilta selvitystä Jokilaakson sairaalan päivystysjärjestelyistä. Erityisesti Avia kiinnosti, onko Jokilaakson sairaalassa ympärivuorokautinen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystys, ja miten se on käytännössä järjestetty. Kaupunginhallituksen hyväksymässä lausunnossa todetaan, että Jokilaakson sairaalan päivystyspisteellä on sosiaali- ja terveysministeriön myöntämä perusterveydenhuollon ympärivuorokautisen päivystyksen toimilupa. Tämänhetkinen lupa on voimassa vuoden 2020 loppuun, jolloin toiminnan järjestämisvastuun on ollut tarkoitus siirtyä Jämsän kaupungilta perustettavalle maakunnalle. Jokilaakson sairaalassa ei ole virallista terveydenhuoltolain mukaista yhteispäivystystä. Tasoltaan päivystyspiste on kuitenkin pääosin vastannut vastaavan kunnallisen toimijan tasoa ja on kaupunginhallituksen mielestä myös sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta annetun lain vaatimuksen mukainen. Avin kanssa käydyn neuvottelun perusteella suunnitteilla on perusterveydenhuollon päivystyksen vahvistaminen vuoden 2019 aikana yhteispäivystyksen vaatimusten mukaiseksi myös anestesiapäivystyksen, kirurgian ja sisätautien päivystyksen osalta. Vaaditut minimirajat saavutettavissa kuluvana vuonna Avi pyysi selvitystä myös kunkin keskittämisasetuksessa mainitun sairausryhmän leikkausmääristä erikseen vuosina 2017 ja 2018. Lausunnon mukaan Jokilaakson sairaalassa tehtiin vuonna 2017 kaikkiaan 320 tekonivelleikkausta, vuonna 2018 niitä tehtiin 461. Selkäleikkauksia tehtiin vuonna 2017 vastaavasti 77, viime vuonna 65. Tiettyjen leikkaustyyppien osalta ei ole päästy keskittämisasetuksessa vaadittuihin lukuihin, lausunnossa todetaan. Asetuksessa vaaditut minimirajat ovat kuitenkin saavutettavissa jopa kuluvan toimintavuoden aikana. Käytettävissä olevien laatumittareiden mukaan Jokilaakson sairaalan leikkaustoiminta vertautuu joko valtakunnalliseen keskiarvoon tai sitä parempaan tasoon. Esimerkiksi vuonna 2017 leikkaustoiminnan infektioprosentti oli 1,28 prosenttia, syviä tekonivelinfektioita oli 0,63 prosenttia. Markku Kankainen (vas) esitti lisättäväksi ja huomioon otettavaksi, että yhteisyrityksen antamien tietojen perusteella annettavan lausunnon kautta Jämsän kaupunkia ei voida velvoittaa maksamaan aiheutuvia lisäkustannuksia. Kaupunginhallitus hyväksyi lisäyksen yksimielisesti.