Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Koronavirus Puheenvuoro Jämsäläiset Himos Näköislehti Podcast Live Kaupallinen yhteistyö

Kela-taksimatkan keskihinta laskenut kilpailutuksen jälkeen alle kahdella eurolla – Joillain alueilla ongelmat taksien saatavuudessa ovat osaltaan laskeneet matkamääriä

Terveydenhuollon taksimatkoja teki vuoden 2017 heinä–lokakuussa 180 000 henkilöä ja vuonna 2018 vastaavana aikana 175 000 henkilöä. Matkustajien määrä väheni 3,1 prosenttia. –Matkustajien ikä- ja sukupuolijakauma on lähes täysin samanlainen kumpanakin vuonna. Toisin sanoen mikään väestöryhmä ei näytä jääneen pois Kela-taksien asiakkaista muutoksen jälkeen, sanoo tutkija Päivi Tillman Kelasta. Kela-taksimatka maksoi 1,75 euroa vähemmän Terveydenhuollon taksimatkojen kustannukset laskivat heinä–lokakuussa 2018 noin 3,7 miljoonaa euroa, eli 5,5 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Matkakohtainen kustannus laski 1,75 euroa. Kustannukset laskivat siitä huolimatta, että enää ei ole mahdollista korvata niin sanottuja meno-paluumatkoja, koska liikennepalvelulain myötä luovuttiin taksien asemapaikkasääntelystä. Meno-paluumatkoissa matkustajan vienyt taksi odotti tätä perillä, ja paluumatkan osalta korvaus maksettiin vain odotusajasta. Käytäntö säästi heinä–lokakuussa 2017 noin 4,8 miljoonaa euroa. Kelan mukaan näyttääkin siltä, että taksimatkojen kustannusten alenema on kompensoinut meno-paluumatkojen eriyttämisestä aiheutuneet lisäkustannukset. Eriyttäminen on myös vaikeuttanut asiakkaan joustavaa taksin käyttöä. Alueelliset erot ovat suuria Vaikka koko maan osalta muutokset eivät olleet suuria, alueiden välillä oli eroja. Kustannukset laskivat eniten Uudellamaalla (-23 prosenttia), Satakunnassa ja Pohjois-Savossa (-16 prosenttia) ja nousivat eniten Kainuussa (+14 prosenttia), Pohjois-Pohjanmaalla ja Etelä-Karjalassa (+12 prosenttia). Terveydenhuollon taksimatkoja tehtiin heinä–lokakuussa 2017 yhteensä 1,12 miljoonaa ja vuonna 2018 vastaavana aikana 1,09 miljoonaa (-2,7 prosenttia). Matkamäärä laski eniten Satakunnassa (-12 prosenttia) ja Pohjois-Karjalassa (-11 prosenttia) ja kasvoi Etelä-Karjalassa (+6,5 prosenttia), Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa (+5 prosenttia). Osin matkamäärän lasku on johtunut ongelmista taksien saatavuudessa. Vuoden 2017 osalta vertailuissa ovat mukana myös niin sanotulla joukkoliikenneautolla (pikkubussi) tehdyt matkat ja muualta kuin Kelan tilausvälityskeskuksista tilatut taksimatkat, joista on haettu Kela-korvaus. Kela on antanut välityskeskuksille 1. heinäkuuta 2018 alkaen sakkoja yhteensä 132 000 euroa sopimuksen vastaisesta toiminnasta tai tilauspuheluiden jonotusajan ylistyksestä. Kela korvaa taksimatkan asiakkaan terveydentilan tai liikenneolosuhteiden vuoksi Kela maksaa korvausta terveydenhuoltoon tehdyistä matkoista, joiden syynä on sairaus, raskaus, synnytys tai kuntoutus. Asiakas voi saada korvauksen taksimatkasta, jos hän tarvitsee taksia terveydentilansa tai puutteellisten liikenneolosuhteiden vuoksi. Kelan korvaama taksimatka pitää tilata Kelan kilpailuttamalta alueelliselta tilausvälitysyhtiöltä.