Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Jämsäläiset Himos Näköislehti Podcast Kaupallinen yhteistyö

Suurin osa asumistuen saajista nuoria ja yksin asuvia

Vuonna 2017 asumistuen saajista 63 prosenttia oli alle 35-vuotiaita, tiedottaa Kela. Opiskelijoiden siirtyminen yleisen asumistuen piiriin syksyllä 2017 on kasvattanut nuorten tuensaajien määrää entisestään. Asumistuki on suurimmalle osalle suhteellisen lyhytkestoinen etuus. Puolella asumistuen saajista tukijakso kestää korkeintaan 25 kuukautta. Nuoret saavat asumistukea lyhyemmän aikaa kuin muut ryhmät: puolet alle 35-vuotiaista sai tukea korkeintaan 20 kuukautta. Kaksi kolmasosaa yleisen asumistuen saajista asuu yksin. Yleinen asumistuki maksetaan koko ruokakunnalle, mikä näyttää suosivan yksin asumista. Se puolestaan voi kasvattaa tukimenoja ja lisätä pienten asuntojen kysyntää. –Jos pienten asuntojen kysynnän kasvua halutaan hillitä, yhteisasumisen tukemista kannattaisi kehittää, sanoo johtava tutkija Signe Jauhiainen Kelasta. Vuonna 2017 yleinen asumistuki kattoi 53,8 prosenttia sitä saaneiden ruokakuntien asumiskustannuksista. Lisäksi toimeentulotukea Kaksi kolmesta asumistuen saajasta jää pienituloisuusrajan alle. Kolmella neljästä asumistukea saavasta ruokakunnasta pääasiallinen tulonlähde on työttömyysturva tai toimeentulotuki, ja valtaosa asumistuen saajista ei saa mitään ansiotuloja. Yleistä asumistukea saavista ruokakunnista 37 prosenttia sai myös toimeentulotukea toukokuussa 2017. –Yleinen asumistuki kattaa keskimäärin puolet asumiskustannuksista, joten monet ruokakunnat tarvitsevat lisäksi toimeentulotukea. Kahden eri tuen hakeminen voi olla asiakkaan näkökulmasta monimutkaista, Jauhiainen sanoo.