Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Koronavirus Puheenvuoro Jämsäläiset Himos Näköislehti Podcast Live Kaupallinen yhteistyö

Pääluottamusmies: "Hoitopäivät ovat yhtä selviytymistä" – Jämsän varhaiskasvatuksessa on monenlaisia ongelmia

–Jämsän varhaiskasvatuksessa asiat ovat ennen olleet hyvin, mutta eivät ole enää. Ongelmat ovat alkaneet tämän toimintakauden aikana, Tehyn pääluottamusmies Tarja Nevalainen kertoo. Ongelmavyyhti alkoi yksityisten päiväkotien ostopalvelusopimuksien irtisanomisesta, joka johti kaupungin päiväkotien täyttymiseen jo viime syksynä. Lisäryhmiä on jouduttu perustamaan muutaman kuukauden aikana Kaipolaan, Jokivarteen ja Jämsänkosken Koivulinnaan. Nyt uutta ryhmää ollaan aloittamassa Viiskulman päiväkodissa. Lisäryhmät toimivat pääasiassa päiväkotien yleisissä tiloissa, kuten liikuntasaleissa. Niihin on sijoitettu lähes 30 lasta, määrä kasvaa vielä Viiskulman ryhmän aloittamisen jälkeen. Tilanne on varsin poikkeuksellinen. Nevalainen on hoitanut jämsäläislapsia jo 20 vuotta, mutta hänen työuransa aikana tällaisessa tilanteessa ei ole ennen oltu. Kierretäänkö Koivulinnassa lakia? Nevalaisen mielestä Koivulinnan päiväkodissa kierretään lakia. Niin sanottu lisäryhmä toimii käytännössä yhdessä toisen ryhmän kanssa, jolloin lapsimäärä nousee selvästi laissa määriteltyä korkeammaksi. Ryhmät ulkoilevat porrastetusti ja syövät tilanpuutteen takia eri paikoissa, mutta muuten päivät vietetään yhdessä. Ryhmien lapsilukumäärä on yhteensä noin 30. Lain mukaan ryhmän enimmäiskoko on 24 lasta. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston varhaiskasvatuksen ylitarkastaja Taru Terho yhtyy Nevalaisen näkemykseen. –Lain kiertämiseltä kuulostaa. Lasten suojelemiseksi lakiin on kirjattu ryhmän enimmäiskoko. Kaksi ryhmää ei saa yhdistyä, ettei lapsimäärä kasva liian suureksi. Lue lisää Taru Terhon linjauksia varhaiskasvatuksesta. Ryhmäkokojen ylityksiä Jokivarressa Alkuvuoden aikana Jokivarren vuorohoitoryhmän koko on ylittänyt lain salliman enimmäismäärän silloin tällöin. Tämä johtuu vuorohoitoa tarvitsevien lasten määrän kasvusta. Enimmillään pienten lasten vuororyhmässä on ollut 15 lasta ryhmän enimmäiskoon olleessa 12. Nevalaisen mukaan on vain ajan kysymys, minä päivänä ryhmäkoko ylittyy vielä enemmän. –Viime aikoina jyllännyt vatsatauti on pelastanut meidät monta kertaa ryhmäkoon ylittymiseltä, kun osa hoitoon merkityistä lapsista on sairastunut. Niin ikään Jokivarressa pienten lasten päiväryhmän koko paisuu tuon tuostakin liian suureksi varahoidossa olevien lasten takia. Työntekijöitä liian vähän Aikuisten ja lasten välinen suhdeluku aiheuttaa kitkaa Jämsän varhaiskasvatuksessa. Nevalaisen mukaan näkemyserot ovat selkeät työnantajan ja työntekijöiden välillä. –Työnantaja laskee kokonaisen päiväkodin suhdelukua, ei siis sitä, että yksittäisissä ryhmissä olisi vähimmäismäärä aikuisia. Työnantaja puhuu yhteisvastuullisuudesta, jolloin vastuuta pitäisi kantaa tarvittaessa muidenkin kuin oman ryhmän lapsista. Minä ja henkilöstö kritisoimme tätä ajattelutapaa. Hoitolasten päivät ovat yleensä pidempiä kuin työntekijöiden. Tämän takia monissa hoitoryhmissä on ison osan päivästä tilanne, että aikuisia on liian vähän. Usein aamuisin lapsia on ryhmissä aikuisten määrän nähden liikaa. Sama tilanne on iltapäivällä, kun aamuvuorolaisten työpäivät loppuvat. Keskellä päivää taas vajetta aiheuttavat erilaiset palaverit ja lastentarhanopettajien suunnitteluajat, joita on viisi tuntia viikossa. Lisäksi erilaiset paperityöt ja kirjaamiset ovat Nevalaisen mukaan lisääntyneet. Tämäkin aika on pois lasten saamasta huolenpidosta. –Työntekijät ovat huolissaan tilanteesta. He vain yrittävät saada päivät sujumaan niin, ettei vahinkoja satu. Kylmä totuus on, että eri puolella taloa suunnittelutöitä tekevä lastentarhanopettaja on vastuussa lapsista, vaikka hän ei ole edes ryhmässä läsnä. Nevalaisen mukaan työntekijät ovat väsyneitä ja heidän jaksamisensa on koetuksella. Sijaisia ei löydy riittävästi Siitä Nevalainen on iloinen, että sijaisia saa palkata tarvittaessa. Hoitolapsien määrä on kuitenkin kasvanut muutamassa kuukaudessa niin paljon, ettei sijaisiakaan enää tahdo löytyä. –Oma henkilöstö joutuu joustamaan ja työpäivät venyvät. Varhaiskasvatuksen laatukäsikirjassa korostetaan lapsilähtöisyyttä ja kiireettömyyttä. Osa päivistämme on kuitenkin pelkkää selviytymistä. Muutoksiin pitää varautua Nevalaisen mielestä nykyistä toimivampi järjestely olisi ollut perustaa uusi väliaikainen päiväkoti. Hän ei usko tilanteen ratkeavan vielä ensi syksynäkään, vaikka varhaiskasvatusjohtaja Maija Jääskeläinen on antanut ymmärtää toisin. –Päiväkodit ovat syksylläkin aivan täynnä. Toiminnassa pitää aina olla joustovaraa, sillä uusia hoitolapsia tulee ympäri vuoden. Avin ylitarkastaja Terho on samaa mieltä. Varhaiskasvatuksessa pitää varautua jo etukäteissuunnittelulla siihen, että tilanteet muuttuvat.