Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Koronavirus Puheenvuoro Jämsäläiset Himos Näköislehti Podcast Live Kaupallinen yhteistyö

Mielestäni paras valittiin

Jämsän kaupunginvaltuusto valitsi mielestäni parhaan ehdokkaan kaupunginjohtajaksi. Jos tarkastellaan näkökulmasta mistä osaaminen saadaan, niin ihminen hankkii tiedon ja taidon koulutuksen kautta, työpaikkakoulutuksen kautta, työkokemuksen kautta. Osaaminen liittyy kaikkeen tekemiseen. Koska yksilö ei useinkaan suoriudu tehtävästään yksin, vaan työ on yhä enemmän tiimin, ryhmän ja organisaation aikaansaannos, On osaaminenkin yhä enemmän organisaation osaamista, sen osaamispääomaa. Jämsän kaupungin organisaatiossa ei ole kaupunginjohtajan valinnan jälkeenkään vielä käytössä toiminnan tavoitteiden edellyttämää osaamista. Tästä on hyvä esimerkki entinen Jämsän kaupungin ateria- puhtaus- ja tekstiilipalvelut. Liikelaitos sai 20 000 euron seuraamuksen hankintasäännösten vastaisesta menettelystä. Asia koski ruoka- ja ateriakuljetusten hankintaa. Julkisten hankintojen säätelyn tavoite on julkisten verojen tehokas käyttö, markkinoilla olevan kilpailun hyödyntäminen sekä potentiaalisten toimittajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu. Julkisia hankintoja ohjaa lainsäädäntö. Oli kyse rakennusurakasta, tavarahankinnasta, tai palveluhankinnasta. Tämä kertoo sen, miksi taloustieteen asiantuntijasta on melko mahdoton tulla oikeustieteen asiantuntija. Esimiehen on vaikeaa saada rakennetuksi riittävän luottamuksellisia suhteita kaikkien työyhteisön jäsenten kanssa. Tämä johtuu siitä, että esimies joutuu painimaan mitä moninaisimpien näkökulmien keskellä ja eri tahot odottavat hänen toiminnaltaan varsin erilaisia asioita. Esimies, joka ei tiedosta eri taholta tulevia odotusten ristikkäisyyksiä ei kykene luomaan luottamusta herättäviä suhteita työyhteisön jäseniin. Luottamus on odotus siitä, että yksilön, ryhmän tai organisaation antama lupaus pitää. Kaupunginjohtaja tietää tämän luottamus asian. Ensivaikutelma, samoin kuin mielikuva, kaupunkista ylipäätään muodostuu sen perusteella, mitä se sanoo, mitä se tekee ja minkälaisen kokonaiskuvan se itsestään antaa. Tavallisesti se koostuu ihmisten tiedoista, kokemuksista, mielikuvista, huhuista ja muista aineistoista. Kaupunkikuva ei ole pelkästään asiakkaiden ja muiden ulkoisten sidosryhmien kokema havainto, yhtä hyvin henkilöstö ja valtuutetut muodostavat kaupungin toiminnasta oman näkemyksen. Jokainen heistä luo omalla toiminnallaan tietyn mielikuvan, joka voi olla joko kehittämässä tai heikentämässä kaupunkikuvaa. On hyvä, että Jämsän kaupunki selvittää sosiaali- ja terveystoimen yhteistyössä Jämsän terveyden kanssa. On myös hyvä, että päärata sai rahoituksen välille Tampere-Jyväskylä. On myös hyvä, että Himoksen liittymän parantamiseen on osoitettu valtion rahoitusta ja hyvä että Garantia Rakennus oy rakentaa himokseen 47 loma-asuntoa.