Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Jämsäläiset Himos Näköislehti Podcast Live Kaupallinen yhteistyö

Yli 6 miljoonaa euroa jätevesihuoltoon - Jämsän keskuspuhdistamoa laajennetaan puhtaampaa tulevaisuutta varten

Jämsän jäteveden puhdistusta tullaan tehostamaan suurella miljoonahankkeella. Liikelaitos Jämsän vesi aikoo laajentaa ja saneerata jäteveden keskuspuhdistamoaan vuoteen 2021 mennessä, jotta ympäristöluvan kohoavat vaatimukset täyttyisivät. Hanke on ollut suunnitelmissa jo kolmen vuoden ajan ja on pian siirtymässä käytäntöön. Kokonaiskustannuksiksi arvioidaan jopa 6,5 miljoonaa euroa. Tärkein syy laajennukselle on keskuspuhdistamon ympäristölupa ja sen muuttuminen, kertoo Jämsän Veden vesihuoltopäällikkö Pekka Karppinen . Ympäristölupaan liittyy ammoniumtypen poistovaatimus, joka astuu voimaan 1.1.2021. Laajennuksen ja saneerauksen on siis suunniteltu valmistuvan viimeistään vuoden 2020 loppuun mennessä. Karppisen mukaan poistovaatimusta ei pystytä täyttämään ilman suunniteltuja parannuksia. Mutta hankkeelle on myös muita syitä, joilla puhdistamoa valmistellaan tulevaan. – Tähän liittyy myös se, että samalla saneerataan vanhaa puolta. Investointi on pitkäaikainen, eli sen käyttöaika tulee olemaan noin 30 vuotta. Tällä valmistaudutaan siis muihinkin tulevaisuuden tarpeisiin, Karppinen kuvailee. Nykyinen keskuspuhdistamo on rakennettu 1980-luvulla. Vuosien aikana puhdistamoa on saneerattu aiemminkin, mutta tarvetta laajentamiseen alkaa olla. Hintamuutos asiakkaille selvinnee pian Hankkeen käynnistämisestä tullaan päättämään ensi keskiviikkona, kun Jämsän jätehuolto ja Jämsän vesi liikelaitosten johtokunta kokoontuu päättämään asiasta. Kokouksessa valitaan myös projektin urakoitsijat, mitä varten on järjestetty tarjouskilpa. – Olemme jo laatineet suunnitelmat laajennukselle, jonka perusteella urakoitsijoille on asetettu kelpoisuusehtoja. Kokouksessa vertailemme ehdot täyttävät tarjoukset ja loppukädessä halvin hinta ratkaisee, kertoo Karppinen. Karppinen on myös kokouksen esityslistan laatija. Hän on tyytyväinen ehdotukseen ja kertoo suhtautuvansa luottavaisesti tulevaan kokoukseen. Kuitenkin hän myöntää, että vielä tässä vaiheessa on vaikea tietää tarkasti, kuinka asiat tulevat järjestymään. Esimerkiksi laajennuksen vaikutukset asiakkaiden hintoihin ovat vielä epäselvät. Selvää on vain se, että ne tulevat todennäköisesti kasvamaan. – Vesihuollossa kaikki kulut katetaan asiakkailta saaduilla maksuilla, joten tämä tulee rasittamaan heidän talouttaan. Nyt on vähän ennenaikaista puhua minkä verran, mutta kyllä tällainen investointi tulee aiheuttamaan korotuspaineita taksoihin.