Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Koronavirus Puheenvuoro Jämsäläiset Himos Näköislehti Podcast Live Kaupallinen yhteistyö

Avi ottaa kantaa Patajoen kanavan rakentamiseen – Kaupungin näkökulmasta kunnostus ei ole ajankohtainen: ”Kaupungin pitää keskittyä kunnan perustehtäviin, tämä ei ole sellainen”

Länsi- ja Sisäsuomen aluehallintovirasto ottaa kantaa siihen, tulisiko Patajoen kanavan rakentamista jatkaa. Kaupungin näkökulmasta Patajoen kanavan loppuosan kunnostaminen ei ole ajankohtaista, eikä kaupungin talous anna tällä hetkellä mahdollisuutta Patajoen venereitin kunnostuksen jatkamiseen. Taustalla on Himoksella asuvan Antti Kivelän sekä alueen kalastuskuntien puheenjohtajien Kalle Virtasen ja Sami Rantasen jättämä hallintopakkopalautuspyyntö. Pyynnössä vaaditaan, että Jämsän kaupunki velvoitetaan rakentamaan Patajoen kanavan rakennelmat lupaehtojen mukaisiksi. Pyynnössä vaaditaan kaupungille tuntuvaa uhkasakkoa töiden loppuun saattamiseksi. Pyyntöä perustellaan muun muassa sillä, että kanavan nykyinen rakenne on sen rakennusluvan ehtojen vastainen, ja rikkoo näin vesilakia. Perustelujen mukaan alkuperäisen rakennusluvan ehtojen mukaan kanavan piti mahdollistaa moottoriveneliikenteen väylässä molempiin suuntiin, mikä ei ole nyt mahdollista. Perustelujen mukaan myöskään pohjapatoa ei ole rakennettu. –  Meidän käsityksen mukaan näin ei voi toimia, että jätetään kanavan rakentaminen kesken. Jos rakennuttajana olisi yksityinen henkilö, ja se ei tekisi hommaa loppuun, kaupunki olisi nopeasti hakemassa sille uhkasakkoa työn loppuun saattamiseksi, Antti Kivelä toteaa. –  Eihän kaupunki voi jättää Keskuskadun rakennustyömaatakaan kesken vain ilmoittamalla, että jätetään katu nyt tällaiseen kuntoon, Kivelä vertaa. Kaupunki otti asiaan kantaa vastineessa, joka hyväksyttiin Teknisen lautakunnan kokouksessa huhtikuussa. Vastineen mukaan kaupungin talous ei anna mahdollisuutta Patajoen kanavan jatkorakentamiseen. Jämsän kaupungin vs. teknisen johtajan Katja Rissasen mukaan kanavaa rakennettaessa maaperän olosuhteet olivat haastavat. Pehmeä maaperä yllätti rakennuttajat, ja suunnitelmia jouduttiin muuttamaan moneen kertaan. Rakennusaikaisten olosuhteiden ja pehmeän maaperän vuoksi rahaa meni kanavan rakentamiseen suunniteltua enemmän. Katja Rissanen kuitenkin muistuttaa, että suunnitelmista tekemättä jäi vain kanavan Patalahden puoleinen osa, joka on ruoppaamatta ja kunnostamatta. Esimerkiksi kanavan sulkujärjestelmä kyllä on olemassa, mutta pehmeän maaperän vuoksi sitä ei ole voitu ottaa käyttöön. Kaupungin vastineessa muistutetaan, ettei Patalahdesta ole ennen kanavahanketta ole ollut lainkaan kulkuyhteyttä Patajoen kautta Päijänteelle. Kaupungin mukaan hanke on keskeneräiseksi jääneenäkin parantanut Patajoen virkistyskäyttöä, koska se on mahdollistanut pienveneliikenteen soutuveneellä ja kanootilla. Patajoen kanavan eli nykyään virallisesti Patajoen pienvenereitin kunnostuksen jatkaminen edellyttäisi uutta suunnittelua, ympäristöselvityksiä ja luvituksia. Rissanen haluaa muistuttaa myös kaupungin perimmäisestä roolista. –  Kaupungin pitää keskittyä kunnan perustehtäviin. Tämä ei ole sellainen, Rissanen toteaa. Jämsän kaupungin vastineen mukaan myös tilanne Päijänteen rannalla ja Himoksen alueella on muuttunut. Esimerkiksi Päijänrannan alueen rakentuminen ja sinne sijoittuva satamahanke voivat vaikuttaa siihen, ettei Patajoen kanavaa sen aikanaan suunnitellussa mittakaavassa tarvita. Jämsän kaupungin antaman vastineen jälkeen asian käsittely jatkuu Länsi- ja Sisäsuomen aluehallintovirastossa. Hallintopakkopalautuspyynnön jättäneet kommentoivat Jämsän kaupungin ja Keski-Suomen ely-keskusten vastineita kesäkuun 7. päivään mennessä, jonka jälkeen Avi ottaa asiaan kantaa. Avilla on valta asettaa uhkasakko Jämsän kaupungille kanavan rakennustöiden jatkamiseksi.