Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Jämsäläiset Himos Näköislehti Podcast Live Kaupallinen yhteistyö

Ilkka Salmisen erorahasta valitus hallinto-oikeuteen

Jämsän kaupunginhallituksen tekemästä, kaupunginjohtaja Ilkka Salmisen eroilmoitusta koskeneesta päätöksestä on valitettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valituksen ovat allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut Pekka Kataja (ps), Jyrki Niittymaa (ps), Esko Järvenpää (ps), Eero Koskela (sit), Arja Paakkanen (vas) ja Tuula Peltonen (sd). Valittajat vaativat, että hallinto-oikeus kumoaa kaupunginhallituksen päätöksen muutoksenhakukiellon ja antaa sille lainmukaisen muutoksenhakuosoitteen. Vaihtoehtoisena vaatimuksena on, että hallinto-oikeus päättää muutoksenhakukiellosta huolimatta itse ratkaista valituksenalaisen asian suoraan. Tästä valitetaan Valittajien mukaan kaupunginhallituksen 6. toukokuuta tekemän, Salmisen eroilmoitusta koskevan päätöksen kohdat 1, 2 ja 4 pitäisi kumota lainvastaisina. Kohdassa yksi ”Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi aloitteen kaupunginjohtajan irtisanoutumiseksi. Aloite on saatettu kaupunginjohtajalle tiedoksi 17.4.2019.” Päätöksen kohdassa kaksi ”Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupunginjohtajan irtisanoutumisen luottamuspulan johdosta. Osapuolet ovat päätyneet johtajasopimuksessa sovittuun menettelyyn virkasuhteen päättämiseksi.” Kohdassa neljä ”Kaupunginhallitus merkitsee hyväksyttynä tiedoksi johtamissopimuksen perusteella laaditun täytäntöönpanoasiakirjan/päättämissopimuksen”. Valituksen tehneiden mukaan kaupunginhallitus on soveltanut väärin ja johtajasopimuksen vastaisella tavalla johtajasopimuksen kohtaa 10, jossa määritellään menettelytavat ristiriitatilanteessa. Kohdan 10 mukaan ”Jos luottamuspulan vuoksi on käynnistetty kaupunginjohtajan irtisanomismenettely, maksetaan kaupunginjohtajalle normaalin irtisanomisajan palkan lisäksi seitsemän kuukauden palkkaa vastaava siirtymäkorvaus hänen itse irtisanoutuessaan virastaan. Muussa tapauksessa irtisanomisaika on KVTES:in mukainen, kuitenkin siten, että irtisanomisaika on aina vähintään kaksi kuukautta kummallakin osapuolella.” Ongelmana on valittajien mukaan se, että kaupunginhallitus päätti maksaa itse irtisanoutuneelle kaupunginjohtajalle seitsemän kuukauden palkkaa vastaaman erokorvauksen, vaikka johtajasopimuksessa mainittua irtisanomismenettelyä ei vielä ollut käynnistetty ennen kaupunginjohtajan 25. huhtikuuta tapahtunutta omaa irtisanoutumista. Hallinto-oikeudelle toimitetussa valituksessa todetaan, ettei kaupunginhallitus omassa päätöksessään mitenkään perustele väittämänsä 17. huhtikuuta tapahtuneen tiedoksiannon tapaa tai paikkaa. Valittajien tiedossa ei myöskään ole, miten ja missä kaupungin elimessä tai vastaavassa asia olisi tiedoksi saatettu. ” Mitään lakiin tai sopimukseen perustuvaa perustetta ylimääräisen seitsemän kuukauden niin sanotun erokorvauksen maksamiseen ei ole ollut, eikä sen maksamisesta olisi voitu näin ollen kaupunginhallituksessa päättää ”, valituksessa todetaan. Valituksessa todetaan myös, etteivät kaupunki ja veronmaksajat ole velvollisia maksamaan erokorvausta. ” Eri asia sitten on, joutuvatko tällaisia lupauksia mahdollisesti antaneet luottamushenkilöt maksamaan tällaisen summan henkilökohtaisesti omista varoistaan. ” Kaupunginjohtaja Ilkka Salminen sai tiedon hänen irtisanomisestaan tehdystä aloitteesta valtuuston kokouksen jälkeen 17. huhtikuuta. Jämsän Seudun saaman tiedon mukaan asiasta kertoivat Salmiselle valtuustoryhmien puheenjohtajat. Ilkka Salminen ilmoitti irtisanoutumisestaan 25. huhtikuuta. Samana päivänä Salminen ja Jämsän kaupunkia edustanut kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja Seija El Sayed allekirjoittivat Johtajasopimuksen mukaisen täytäntöönpanoasiakirjan. Siinä sovittiin seitsemän kuukauden palkkaa vastaavasta erokorvauksesta. Hallinto-oikeuteen valituksen tehneet eivät ole löytäneet virallista päätöstä, joka antaisi El Sayedille valtuudet asiakirjan allekirjoittamiseen. Kaupunginhallitus käsitteli Salmisen eroa kokouksessaan 6. toukokuuta, ja teki nyt valituksen alla olevan päätöksen. Reilun 30 valtuutetun allekirjoittama aloite kaupunginjohtajan irtisanomismenettelyn käynnistämisestä toimitettiin Jämsän kaupungin kirjaamoon 7. toukokuuta, eli päivä kaupunginhallituksen kokouksen jälkeen. Ilkka Salmisen irtisanoutumisilmoituksesta oli kulunut 12 päivää.