Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Jämsäläiset Himos Näköislehti Podcast Live Kaupallinen yhteistyö

Aluehallintavirasto selvittää: Onko Jämsän ensiavun taso riittävä leikkaustoiminnalle?

Jokilaakson sairaalan leikkaustoiminta ja päivystyksen järjestäminen ovat jälleen tapetilla. Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto lähetti keväällä Jämsän kaupungille kuulemiskirjeen. Kirjeessä Avin aluehallintoylilääkäri Raimo Jokisalo totesi, että alustavan arvion mukaan leikkaussaliolosuhteita ja anestesiaa edellyttävän leikkaustoiminnan toteuttaminen Jokilaakson sairaalassa olisi terveydenhuoltolain vastaista. Avi on pyytänyt kaupungilta selvitystä sairaalan päivystysjärjestelyistä. Erityisesti Avia kiinnostaa, onko Jokilaakson sairaalassa ympärivuorokautinen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystys ja miten se on käytännössä järjestetty. Jokisalo kävi perjantaina Jämsässä vierailulla keskustelemassa tilanteesta. Tapaamiseen osallistui suurehko joukko Jämsän kaupungin ja Jämsän Terveys Oy:n edustajia. Maanantaina puolestaan Jämsän kaupunginhallitus hyväksyi tilanteesta tehdyn selvityksen, joka lähetetään Aville. Kaupunki lausuu näkemyksenään, että Jokilaakson sairaalassa toimii terveydenhuoltolain tarkoittama ympärivuorokautisen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystystä vastaava päivystyspiste, mikä mahdollistaa anestesiaa vaativan leikkaustoiminnan suorittamisen jatkossakin. Mikäli Aluehallintovirasto kuitenkin katsoo, ettei Jokilaakson sairaalan päivystystä voida tasoltaan lukea terveydenhuoltolain tarkoittamaa yhteispäivystystä vastaavaksi päivystyspisteeksi, on Jämsän kaupunki valmis käymään asiasta tarkentavia neuvotteluja ja tarvittaessa korjaamaan toimintaansa. Seuraavaksi Avi ottaa asiaan kantaa kaupungin antaman selvityksen perusteella. Jämsän vt. hallintoylilääkäri Matias Lahti odottaa luottavaisena päätöstä Jämsän leikkaustoiminnan tulevaisuudesta. Suunnitelmissa on vahvistaa sairaalan ensiapua Lahden mukaan ongelma juontaa juurensa lakitekstiin. – Perusongelmana on lainsäädäntö, joka on tehty toisenlaisessa maailmassa kuin missä nyt eletään. Sitä joudutaan kuitenkin soveltamaan, jolloin voi tulla ristiriitoja ja tulkintaerimielisyyksiä. Tilanteesta on keskusteltu Avin kanssa hyvässä hengessä ja ratkaisuhakuisesti. Jokilaakson sairaalalla on Sosiaali- ja terveysministeriön perusterveydenhuollon ympärivuorokautisen päivystyksen toimilupa. Sairaanhoitopiirit voivat puolestaan järjestää perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystyspisteitä. Jokilaakson sairaala ei kuitenkaan kuulu Pirkanmaan sairaanhoitopiirin sairaaloihin, joten sairaanhoitopiiri ei näkemyksensä mukaan voisi perustaa yhteispäivystystä Jämsään. Lahti luonnehtii Jämsän tilannetta varsin ainutlaatuiseksi. Hänen mukaansa Suomessa on harvinaista, että vastaavan kokoisen kunnan toimesta järjestetään niin laajaa päivystystä kuin Jämsässä. – Jämsässä on perusterveydenhuollon ympärivuorokautinen päivystys, jota on vahvistettu erikoislääkärein. Toki aina erikoislääkäri ei ole paikalla, mutta konsultaatiot onnistuvat ja varallaolo on järjestetty. Avin kanssa käydyn neuvottelun perusteella suunnitteilla on päivystyksen vahvistaminen tämän vuoden aikana vastaamaan yhteispäivystyksen vaatimuksia anestesiologian, kirurgian ja sisätautien päivystyksen osalta. Näiden erikoisalojen lääkäripäivystyksen valmiusaika muutettaisiin enintään 30 minuuttiin. Jokilaakson sairaalassa tehtiin vuonna 2017 kaikkiaan 320 tekonivelleikkausta ja 77 selkäleikkausta. Viime vuonna tekonivelleikkauksia oli 461 kappaletta ja selkäleikkauksia 65.