Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Jämsäläiset Himos Näköislehti Podcast Live Kaupallinen yhteistyö

Ennalta ilmoittamatta tehty tarkastus paljasti puutteita hoivakoti Koskipuistossa Jämsänkoskella – Aluehallintovirastolta välitön korjauskehotus

Länsi- ja Sisä- Suomen aluehallintovirasto on antanut tarkastuskäyntien ja selvityspyyntöjen perusteella korjauskehotukset lyhyen määräajan kuluessa kahdelle palveluntuottajalle Keski-Suomessa. Toinen kehotuksen saaneista on Attendo Koskipuisto Jämsänkoskella. Henkilöstöä on ollut jo pitkään liian vähän Aluehallintovirasto teki ennalta ilmoittamattoman valvontakäynnin Koskipuistoon yhdessä Jämsän kaupungin ja Jämsän Terveys Oy:n kanssa 23. toukokuuta. Valvontakäynnillä todettiin, että niukan hoitohenkilöstömäärän vuoksi hoitotyötä ei voida toteuttaa riittävän laadukkaasti ja asiakkaiden itsemääräämisoikeutta kunnioittaen sekä heidän tarpeidensa mukaisesti. Aluehallintovirasto teki Attendolle selvitys- ja selityspyynnön asiassa alunperin jo 15. maaliskuuta. Palveluntuottajan toimittaman selvityksen mukaan yksikön toteutunut hoitotyön mitoitus jäi alle arvioidun asiakkaiden tarpeen, jonka palveluntuottaja arvioi olevan 0,63 asukasta kohden. Selvityksen mukaan yksikköön oli rekrytoitu riittävä määrää avustavaa henkilöstöä, yhteensä neljä henkilöä. Yksikön lääkehoidon osalta tarvittavat muutokset oli toteutettu tai niitä oltiin toteuttamassa. Palvelutuottajan antaman selvityksen mukaan yksikössä oli riittävästi henkilöstöä, jotta asiakkaiden henkilökohtaista päivärytmiä voitiin noudattaa. Aluehallintovirasto selvitti yksikön henkilöstömitoituksen riittävyyttä myös selvityksen antamisen jälkeen. Yksikön johtajan 16. toukokuuta toimittaman tiedon mukaan yksikön henkilöstömitoitus oli vaihdellut ja yksikön asiakasmäärää oli vähennetty rekrytointiongelmien vuoksi. Tämän jälkeen aluehallintovirasto sai sähköpostitse henkilöstöltä huolestuneita yhteydenottoja, joissa kerrottiin, että hoitosuunnitelmien tekoon ei ole ollut aikaa ja tieto ei kulje, koska vakituista henkilökuntaa ei kaikissa ryhmäkodeissa ole ollut. Ilmoituksen mukaan tilanteesta koitui asiakkaille merkittävää haittaa ja yksikön henkilöstömäärä oli riittämätön. Aluehallintovirastosta toimitettiin palveluntuottajalle uusi selvitys- ja selityspyyntö 22. toukokuuta yksikön toteutuneen henkilöstömitoituksen tarkastamiseksi. Palveluntuottajan 28. toukokuuta toimittaman selvityksen mukaan yksikön toteutunut hoitohenkilöstömitoitus oli ajalla 10.4.–22.5. ollut 0,51 asukasta kohden. Avustavan henkilöstön määrä on ollut toteutuneiden tuntien perusteella 2,6. Yksikön laskennallinen vaje on 5,7 hoitotyössä työskentelevää, joista on yksi sairaanhoitaja ja 4,7 lähihoitajaa. Lisäksi avustavaa henkilöstöä puuttuu 1,4. Tilanne korjattava nopeasti Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto velvoittaa Attendo Oy:tä huolehtimaan 28. kesäkuuta mennessä siitä, että Attendo Koskipuistossa on asiakkaiden palvelutarpeeseen nähden riittävä määrä henkilöstöä. Attendo Oy:n korjaaville toimenpiteille asetetun määräajan pituutta harkittaessa aluehallintovirasto on ottanut huomioon sen, että nykytilanne vaatii välitöntä korjausta ja henkilöstöresurssin vajaus on yksikössä ollut useita kuukausia jatkuva ja asiakasturvallisuutta vaarantava. Attendo Oy:n tulee toimittaa aluehallintovirastoon selvitys Attendo Koskipuiston henkilöstötilanteesta viimeistään 1. heinäkuuta. Edit. 7.6. klo 12.58: Muutettu jutun rakennetta.