Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Koronavirus Puheenvuoro Jämsäläiset Himos Näköislehti Podcast Live Kaupallinen yhteistyö

Poliisin toimivalta ajokiellon määräämisestä laajenee ja sakkomenettely uudistuu

Poliisi käsittelee kaikki ajokiellon määräämistä koskevat asiat 1. kesäkuuta alkaen, kun ajokorttilain sekä sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain (sakkomenettelylaki) muutokset tulevat voimaan. Poliisin toimivaltaan lisätään tällöin ajokiellon määrääminen rattijuopumuksesta, törkeästä rattijuopumuksesta, törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta sekä vaarallisten aineiden kuljetusrikoksesta. – Poliisille tulee arviolta noin 17 000 uutta ajokieltoasiaa ratkaistavaksi vuosittain, ylitarkastaja Iina Hyvärinen Poliisihallituksesta sanoo. Ajo-oikeusasia ratkaistaan rikosasiasta erillisessä menettelyssä rikosasian ratkaisun jälkeen. Kuljettajalle voidaan varata jo rikoksen esitutkinnan aikana tilaisuus tulla kuulluksi ajo-oikeusasiassa. Ajokieltopäätös voidaan toimittaa kuljettajalle tiedoksi kirjeellä postitse, jos kuljettaja on ajokieltopäätöstä tehtäessä väliaikaisessa ajokiellossa tai hänellä ei muusta syystä ole ajo-oikeutta. Myös ajokieltopäätöksen muutoksenhakuun tulee muutoksia. Ajokieltopäätökseen saa vaatia oikaisua poliisilta ja oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Poliisihallituksen poliisitarkastaja Konsta Arvelinin mukaan sakkomenettelylain muutosten myötä poliisi voi käsitellä yksinkertaisen ja selvän rattijuopumuksen sakkomenettelyssä antamalla rikoksesta epäillylle sakkovaatimuksen, jonka lopulta ratkaisee syyttäjä. Lisäksi epäillyn suostumus sakkomenettelyssä muuttuu. Epäillyn suostumus käsittää kesäkuun alusta alkaen sen, että epäilty luopuu oikeudestaan suulliseen tuomioistuinkäsittelyyn ja suostuu rikosasian ratkaisemiseen sakkomenettelylain mukaisessa menettelyssä.