Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Koronavirus Puheenvuoro Jämsäläiset Himos Näköislehti Podcast Live Kaupallinen yhteistyö

Avi linjaa: Yli 50 hengen tilaisuuksia voi järjestää, mutta turvavälit ja hygienia on muistettava

Lokakuun alusta voimaan tulevan Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen mukaisesti yli 50 hengen tilaisuuksissa ja yleisissä kokouksissa on edelleen varmistettava turvavälit ja riittävä hygienia. Rajoituspäätöksellä pyritään ennaltaehkäisemään taudin kiihtymisvaihetta ja tiukempien rajoitusten tarvetta. Kunnat voivat tarvittaessa tehdä tarkempia paikallisia rajoituksia, mikäli tartuntatilanne kunnan alueella sitä kokonaisuutena arvioiden edellyttää. Suomen koronavirustilanne ei ole laantunut, muistutetaan avin tiedotteessa. Viime viikkojen aikana on todettu yhä enemmän kotimaasta peräisin olevia laajoja tartuntaryppäitä ja joukkoaltistumisia, jotka ovat johtaneet jatkotartuntoihin. Joukkoaltistumisten ja taudin leviämisen riski on erityisen suuri kaikissa tilanteissa, joissa suuri joukko ihmisiä kokoontuu ja voi päätyä lähikontaktiin keskenään. Tapahtuman turvallisuus varmistetaan noudattamalla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta, jossa edellytetään muun muassa, että osallistujien tai seurueiden välille on lähikontaktien välttämiseksi turvattava mahdollisuus 1-2 metrin turvavälien ylläpitämiseen. Tilanteissa, joissa saattaa syntyä jonoja, ihmisiä pitää muistuttaa ja auttaa turvavälien pitämisessä. Järjestäjän pitää ohjeistaa osallistujia turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta sekä tarjota mahdollisuus käsien puhdistamiseen. Epidemian hallinta perustuu paikalliseen ja alueelliseen päätöksentekoon Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös ohjaa toimintaa yleisellä tasolla. Jos tartuntatautitilanne pahenee äkillisesti, kukin kunta voi tehdä paikallisesti tiukempia rajoituksia epidemian leviämisen torjumiseksi. Tartuntatautitilanne Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueella vaihtelee sekä paikallisesti, että ajallisesti. Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä todettujen tartuntojen määrä on lisääntynyt syyskuun aikana. Muissa Länsi- ja Sisä-Suomen alueen sairaanhoitopiireissä tilanteen voi vielä katsoa sijoittuvan perustasolle. Etenkin Pirkanmaan ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirien alueilta saadun tiedon mukaan suuri osa altistumisista on liittynyt tilanteisiin, joissa on kokoontunut suurempi joukko ihmisiä. Joukkoaltistumisia ja tautiryppäitä on Suomessa tähän mennessä esiintynyt epidemiologisesti erilaisilla alueilla. Ihmiset liikkuvat alueiden välillä paljon, ja erityisesti suurempiin tapahtumiin saavutaan usein paitsi maakuntarajan takaa, myös eri puolilta maata. Vaikka epidemiologinen tilanne vaikuttaa tällä hetkellä rauhalliselta joillakin Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen alueilla, turvaohjeista ei voida vielä luopua, avin tiedotteessa linjataan.