Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Jämsäläiset Himos Näköislehti Podcast Live Kaupallinen yhteistyö

Niitto- ja raivauskalustot ilmestyvät maanteille

Maanteiden viheralueita hoidetaan Keski-Suomessa kesäkaudella muun muassa niittämällä ja raivaamalla teiden varsia, ely-keskuksesta kerrotaan. Viheralueiden hoitotyöt tehdään maanteiden hoidon ja ylläpidon alueurakoissa. Tienvarsien niitoilla ja raivauksilla edistetään liikenneturvallisuutta ja luonnon monimuotoisuutta. Toimenpiteillä pyritään pitämään näkymät tiellä liikkujille esteettöminä kasvillisuudesta ja samalla estetään vesakoitumista liian lähelle tien reunoja. – Esteetön näkyvyys korostuu etenkin kaarteissa sekä liittymien kohdilla ja sillä ehkäistään myös eläinonnettomuuksia antamalla kuljettajille lisää reagointiaikaa, kertoo ely-keskuksen kunnossapitoyksikön päällikkö Vesa Partanen . Vieraslajeja ei säästetä Partasen mukaan niittotöillä on suuri merkitys teiden varsille muodostuneiden niitty- ja ketokasvien elinympäristöjen monimuotoisuudelle ja sinne kuulumattomien vieraslajien poistolle. Yleisin ja laajimmalle tienvarsilla levinnyt vieraslaji on lupiini, joka valtaa koko ajan lisää alueita alkuperäiseltä kasvillisuudelta ja siksi niitä ei säästetä niittojen yhteydessä. Jättiputket hävitetään erikseen aina, kun niitä havaitaan. Väylävirastossa selvitetään parhaillaan, mitä kesäkuun alussa voimaan tullut vieraslajeja koskeva valtioneuvoston asetus jatkossa edellyttää haitallisten kasvien torjumiseksi. – Haitallisten vieraslajien hävittäminen tienvarsilta ei kuitenkaan kuulu jokamiehenoikeuksiin ja tältä osin tulee aina olla yhteydessä Liikenteen asiakaspalveluun, josta saa lisätietoa hävittämisen edellytyksistä, sanoo Partanen. Vilkkaimpien teiden tienvarsien niitot tehdään useamman kerran kesässä Valta- ja kantateiden tienvarret niitetään pääsääntöisesti kahteen kertaan. Ensimmäinen niitto tapahtuu kesäkuun puolenvälin jälkeen, jolloin niitto ulottuu vain kahden metrin etäisyydelle tien reunasta. Toiseen kertaan nämä kohteet niitetään ennen elokuun loppua, jolloin niitto ulottuu 4–6 metrin päähän tien reunasta. Muiden teiden varsien niitto ajoittuu pääosin loppukesälle ja niittoleveys on kaksi metriä. Taajamamaisilla maantieosuuksilla niitot tehdään 3 –4 kertaa ja ensimmäisten niittojen ajankohdat määräytyvät kesän edistymisen mukaan. Tienvarsivesakoita raivataan koneellisesti kesäkuun puolenvälin ja syyskuun lopun välisenä aikana. Raivausleveydet ovat pääteillä 10 –12 metriä ja muilla teillä 6 metriä. Vesakko raivataan pääsääntöisesti joka kolmas vuosi. Hirvivaara-alueilta vesakot raivataan joka toinen vuosi. Maanteiden liittymissä vesakkoa raivataan näkemäalueilta aina tarvittaessa. Yksityisten teiden liittymänäkemistä maantielle vastaa niitto- ja vesakonraivaustöiden osalta liittyvän tien pitäjä, eli tiekunta tai yksittäinen kiinteistö. Työ- ja liikenneturvallisuuden varmistamiseksi tienkäyttäjien on syytä varautua kesäaikana tiellä liikkuviin työkoneisiin ja noudattaa työkohteille asetettuja nopeusrajoituksia.