Kela sulkee palvelupisteitä toistaiseksi - Koronavirus - Jämsän Seutu

Kela sulkee palvelupisteitä toistaiseksi – Jämsässä palvellaan vain ajanvarauksella

Kelan Jämsän palvelupiste toimii ajanvarauksella.

18.3.2020 16:05

Osassa Kelan palvelupisteistä henkilökunta siirtyy etätyöhön hoitamaan puhelinpalvelua, minkä takia osa palvelupisteistä suljetaan toistaiseksi. Asiakkaita ohjeistetaan hoitamaan Kela-asiansa verkossa ja puhelimitse.

Kelan verkkosivujen mukaan Jämsän palvelupiste toimii tällä hetkellä vain ajanvarauksella. Ajan voi varata joko soittamalla palvelunumeroon tai tekemällä ajanvarauksen Kelan verkkosivuilta. Aikoja on varattavissa sekä palvelupisteeseen että puhelinasiointiin.

Kela pyrkii estämään koronaviruksen leviämisen asiakkaidensa ja henkilökuntansa keskuudessa. Osa Kelan palvelupisteistä suljetaan kahdeksi viikoksi tai siihen asti, kunnes ne on taas turvallista avata.

Asiakkaita kehotetaan ensisijaisesti toimittamaan hakemukset ja liitteet verkon asiointipalvelussa. Asiointipalvelusta näkee myös, jos jokin liite puuttuu tai hakemusta pitää muuten täydentää.

Niitä asiakkaita, jotka eivät asioi verkossa, ohjeistetaan toimittamaan hakemukset ja liitteet Kelaan postitse osoitteeseen Kela, PL 10, 00056 KELA. Hakemuslomakkeita voi tulostaa Kelan verkkosivuilta.

Useimmat Kela-asiat voi hoitaa puhelimitse. Jos selvitettävää on paljon, puhelinpalveluun voi myös varata ajan.

Kela pyytää asiakkaita välttämään soittamista Kelan puhelinpalveluun, jos asia ei ole kiireellinen tai asiakaspalvelun ratkaistavissa. Asiakaspalvelussa ei esimerkiksi voida vaikuttaa hakemusten käsittelyn aikatauluun eikä kertoa, milloin päätös tulee. Jos asiakkaalta odotetaan toimenpiteitä tai lisätietoja, Kela ottaa yhteyttä asiakkaaseen.

Ohjeita asiakkaille on koottu Kelan verkkopalveluun Ajankohtaista koronatilanteesta -sivulle. Sivua päivitetään tilanteen kehittyessä.

Näin koronatilanne vaikuttaa lastenhoidon tukiin

Koronaviruksesta johtuva poikkeustilanne voi aiheuttaa muutoksia lapsiperheiden arkeen. Kela pyrkii jatkamaan etuuksien maksamista voimassa olevien päätösten mukaisesti. Kela ei voi maksaa perheelle kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea, jos lapsella on kunnallinen päivähoitopaikka, vaikka lapsi olisikin poissa hoidosta.

Kelasta on kysytty paljon siitä, voiko Kela maksaa perheelle kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea, jos päiväkoti suljetaan ja lasta hoidetaan sen vuoksi kotona. Kela ei voi maksaa perheelle kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea silloin, kun lapsella on kunnallinen päivähoitopaikka, vaikka lapsi olisikin poissa hoidosta.

Jos lapsi on yksityisessä päivähoidossa, Kela maksaa yksityisen hoidon tukea voimassaolevan hoitosopimuksen perusteella ja enintään sovitun hoitomaksun verran. Tämä johtuu sovellettavasta lainsäädännöstä, eikä Kelalla ole asiassa harkintavaltaa. Yksityisen hoidon tukeen ei ole oikeutta siltä ajalta, kun perheen ei tarvitse maksaa hoitomaksua. Kun päivähoitopaikka suljetaan väliaikaisesti, hoitomaksuihin ei yleensä tule katkosta. Tällöin päivähoitopaikan väliaikaisella sulkemisella ei ole vaikutusta yksityisen hoidon tukeen.

Jos vanhempi tekee osa-aikatyötä lasten hoidon vuoksi, perhe voi hakea Kelasta osittaista tai joustavaa hoitorahaa. Joustavaa hoitorahaa voi saada alle 3-vuotiaan lapsen hoidon perusteella ja osittaista hoitorahaa 1. ja 2. luokalla olevan lapsen hoidosta. Joustavan ja osittaisen hoitorahan myöntäminen edellyttää, että lasta hoitava vanhempi tai muu huoltaja tekee töitä keskimäärin enintään 30 tuntia viikossa. Tuki myönnetään vähintään kuukaudeksi kerrallaan. Tukijakson ei tarvitse alkaa kalenterikuukauden alusta.

Osittaista tai joustavaa hoitorahaa ei voi saada silloin, jos tuen hakijalla ei ole lainkaan työtunteja sillä ajalla, jolle tukea haetaan. Silloin kannattaa selvittää, onko perheellä oikeutta esimerkiksi kotihoidon tukeen.

Jos joustavan tai osittaisen hoitorahan saaja on yhtäjaksoisesti yli neljä viikkoa kokonaan poissa töistä, muusta kuin vuosilomasta johtuen, Kela lakkauttaa hoitorahan poissaoloajan alusta alkaen. Lyhyet tai yksittäiset poissaolojaksot työstä eivät kuitenkaan vaikuta hoitorahan maksuun, jos työaikaedellytys muuten täyttyy.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?

Mainos