Keski-Suomen hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalvelujen vastuualueiden johtajat on valittu

Vastuualuejohtajien virkoihin haki 30 ihmistä.

Keski-Suomen hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalvelujen vastuualueiden johtajat on valittu.

17.9. 13:00

Keski-Suomen hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalvelujen neljän eri vastuualueen johtajat on valittu. Laaja-alaisen sote-keskuksen vastuualuejohtajaksi on valittu toimitusjohtaja Eva Pihlamaa-Tuononen, lasten, nuorten ja perheiden palvelujen vastuualuejohtajaksi palvelujohtaja Päivi Kalilainen, koti- ja asumispalvelujen vastuualuejohtajaksi perusturvajohtaja Tuija Koivisto ja sairaalapalvelujen vastuualuejohtajaksi sairaanhoitopiirin johtaja Juha Paloneva.

Virkojen kelpoisuusvaatimuksina oli soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja toimialan tuntemus sekä riittävä johtamiskokemus. Valinnoissa eduksi katsottiin vastuualueen palveluiden laaja ja monipuolinen tuntemus sekä kokemusta vastuualueelle kuuluvan palvelutuotannon johtamisesta. Lisäksi rekrytoinnissa painotettiin talous- ja kehittämisosaamista, kokemusta vaativista johtamis- ja kehittämistehtävistä sekä julkishallinnon tuntemusta.

”Valinta oli vaikea sillä kaikki hakijat täyttivät kelpoisuusehdot ja kaikilla on kokemusta sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisesta ja muista tehtävistä. Valinnassa painottui hakijasta muodostunut kokonaiskuva ja vastuualueeseen liittyvä johtamisvalmius ja -kyky sekä uuden hyvinvointialueen tasoisten tehtävien ja johtamisen tarkastelu”, kertoo asiaa valmistellut ja haastatteluryhmässä mukana ollut Kati Kallimo.

Kokemus ratkaisi

Seututerveyskeskuksen toimitusjohtajana työskentelevällä Eva Pihlamaa-Tuonosella on monipuolinen erilaisissa organisaatioissa hankittu johtamiskokemus. Laaja-alaisen sote-keskuksen tehtävänä on tuottaa keskisuomalaisten tarvitsemat terveysasema- ja sosiaalipalvelut, mielenterveys- ja päihdepalvelut, kuntoutuspalvelut sekä hammashoidon palvelut.

Jyväskylän kaupungin perheiden ennalta ehkäisevien palvelujen palvelujohtajana toimivalla Päivi Kalilaisella on kokemusta vastaavan kaltaisesta vastuualueesta sekä sen muutos- ja integraatiojohtamisesta. Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen tehtävänä on tarjota keskisuomalaisille neuvolan ja perhekeskusten palveluita. Lisäksi vastuualueelle kuuluu lastensuojelusta sekä lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut.

Tällä hetkellä Keski-Suomen hyvinvointialueen sote-valmistelijana toimivalla Tuija Koivistolla on pitkäaikainen kokemus vanhustyönjohtajan tehtävistä sekä perusturvan palveluiden johtamisesta. Koti- ja asumispalvelut tarjoavat muun muassa kotihoitoa, ikääntyneiden asumispalveluja ja vammaispalveluja sekä palveluohjausta.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johtajana toimivalla Juha Palonevalla on kokemusta sairaalan johtamisesta. Hänellä on kokemusta vastuualueelle kuuluvan palveluntuotannon johtamisesta ja vastaavan kaltaisesta johtamistehtävästä. Sairaalapalvelut vastaa Sairaala Novan toiminnasta sekä muun muassa päivityksestä ja osastohoidosta koko Keski-Suomen alueella.

Virkoihin haki 30 henkilöä

Sosiaali- ja terveyspalvelujen vastuualuejohtajat olivat sisäisessä hakumenettelyssä 23.6.–27.7. liikkeenluovutuksen periaattein. Vastuualuejohtajien virkoihin oli 30 hakijaa. Sisäinen hakuprosessi liittyy hyvinvointialueuudistuksen henkilöstöön kohdistuvaan liikkeenluovutukseen. Hyvinvointialueelle muodostuu uusia tehtäviä, jotka täytetään sisäisen hakumenettelyn kautta. Haussa tulee olemaan useita tehtäviä, joihin nykyisistä organisaatioista hyvinvointialueelle siirtyvien on mahdollisuus hakea. Tämä mahdollistaa uusien työtehtävien tarjoamisen nykyisissä organisaatioissa työskenteleville, avoinna olevat eri tehtävät ovat kaikkien haettavissa.

Vastuualuejohtajien virat täytetään toistaiseksi voimassa olevana 1.1.2023 alkaen. Virkaan valitut otetaan mahdollisesti määräaikaiseen virkaan jo loppuvuoden aikana vuoden loppuun asti.

Lähde: Keski-Suomen hyvinvointialue

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?

Mainos