Heidät valittiin Keski-Suomen hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalvelujen toimialan palvelujohtajiksi

Keski-Suomen hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalvelujen toimialalle valittiin palvelujohtajat.

31.10. 12:00

Keski-Suomen hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalvelujen toimialalle on valittu kaksitoista palvelujohtajaa.

Kaikki virat, joiden valinnat nyt tehtiin, olivat Keski-Suomen hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön sisäisesti haettavia.

Sairaalapalvelut-vastuualueen kuudesta palvelujohtajasta viisi siirtyy suoraan nykyisessä tehtävässään. Palvelujohtajat sijoittuvat sosiaali- ja terveyspalveluissa neljälle vastuualueelle ja heidän esihenkilöinään toimivat vastuualuejohtajat.

Koti- ja asumispalvelujen vastuualue

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialalla koti- ja asumispalvelujen vastuualueelle on valittu neljä palvelujohtajaa.

Keskitetyn asiakas- ja palveluohjauksen palvelualueen palvelujohtajaksi on valittu hallintotieteen maisteri, perusturvajohtaja Mirja Ahoniemi. Tällä hetkellä hän työskentelee Laukaan perusturvajohtajana.

Kotihoito ja tukipalvelut palvelualueen palvelujohtajaksi on valittu terveystieteen maisteri, palvelujohtaja Maarit Raappana. Tällä hetkellä hän työskentelee Jyväskylän ikääntyneiden palvelujen palvelujohtajana.

Ikääntyneiden asumispalvelut palvelualueen palvelujohtajaksi on valittu hallintotieteiden ja terveydenhuollon maisteri, sosiaali- ja terveysjohtaja Saara Kuusela. Tällä hetkellä hän työskentelee sosiaali- ja terveysjohtajana Äänekoskella.

Erityisryhmien kotiin vietävät ja asumispalvelut palvelualueen palvelujohtajaksi on valittu yhteiskuntatieteiden maisteri, palvelujohtaja Päivi Junnilainen. Tällä hetkellä hän työskentelee Jyväskylän sosiaalipalvelujen vs. palvelujohtajana.

Laaja-alainen sosiaali- ja terveyskeskus -vastuualue

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialalla laaja-alaisen sosiaali- ja terveyskeskuksen vastuualueelle on valittu kolme palvelujohtajaa.

Avosairaanhoidon palvelualueen palvelujohtajaksi on valittu lääketieteen lisensiaatti, yleislääketieteen erikoislääkäri, ylilääkäri Jari Raudasoja.

Sosiaalipalveluiden palvelualueen palvelujohtajaksi on valittu yhteiskuntatieteiden maisteri, toimialajohtaja Ulla Kuittu.

Suunterveydenhuollon palvelualueen palvelujohtajaksi on valittu hammaslääketieteen lisensiaatti, ylihammaslääkäri Leena Hakio. Hakio on ollut mukana hyvinvointialueen valmistelussa suunterveydenhuollon osalta.

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut -vastuualue

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialalla lasten, nuorten ja perheiden vastuualueelle on valittu neljä palvelujohtajaa.

Opiskeluhuollon palvelujohtajaksi on valittu terveystieteiden maisteri, palvelupäällikkö, Paula Käyhkö. Käyhkö on toiminut neuvoloiden sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelupäällikkönä Jyväskylän, Hankasalmen ja Uuraisten alueella.

Perheiden peruspalveluiden palvelujohtajaksi on valittu terveystieteiden maisteri, perusturvajohtaja Marja Laurila. Laurila on toiminut Wiitaunionin sosiaali- ja terveyspalveluiden perusturvajohtajana.

Lastensuojelun palveluiden palvelujohtajaksi on valittu yhteiskuntatieteiden maisteri, johtava sosiaalityöntekijä Maria Lehtinen. Lehtinen on toiminut avohuollon lastensuojelun johtavana sosiaalityöntekijänä Jyväskylän kaupungilla.

Lasten ja nuorten mielenterveys- ja perheneuvolapalveluiden palvelujohtajaksi on valittu yhteiskuntatieteiden maisteri, palvelupäällikkö Virve Hongisto. Hongisto on toiminut psykososiaalisten palveluiden palvelupäällikkönä Jyväskylän kaupungilla.

Sairaalapalvelut-vastuualue

Alueellisen osastotoiminnan palvelualueen palvelujohtajaksi on valittu terveystieteiden tohtori, ylihoitaja Tytti Ervasti.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?

Mainos