Opetussuunnitelman muutos linjaa koulujen uskonnollisia tilaisuuksia – Jatkossa huoltajia tiedotetaan tilaisuuksista, jotka sisältävät uskontoon viittaavia elementtejä

Jämsän sivistyslautakunta kokoontui keskiviikkona.

18.11. 10:00

Sivistyslautakunta päätti keskiviikkona hyväksyä paikalliseen opetussuunnitelmaan muutoksen, joka koskeen menettelyohjeita tilanteisiin, joissa koulun juhliin tai muihin tilaisuuksiin liittyy uskontoon viittaavia elementtejä.

Muutos perustuu Opetushallituksen syyskuiseen ohjeeseen, jossa linjattiin perusopetuksen uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksesta sekä koulujen juhliin ja päivänavauksiin liittyvistä asioista. Tarkoituksena on varmistaa uskonnon vapautta koskevien perusoikeuksien toteutuminen esi- ja perusopetuksessa.

Kukaan ei ole velvollinen osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen. Tämän takia oppilasta ei voida velvoittaa osallistumaan jumalanpalvelukseen, uskonnolliseen päivänavaukseen tai muuhun uskonnolliseen tilaisuuteen tai toimitukseen. Oppilaan vapaus olla osallistumatta uskonnolliseen tilaisuuteen ei riipu uskonnollisen yhteisön jäsenyydestä.

Menettelyohjeisiin sisältyy muun muassa se, että huoltajia tiedotetaan uskonnollisia viittauksia sisältävistä tilaisuuksista vähintään viikkoa etukäteen. Tällaisiin tilaisuuksiin järjestetään koululla vaihtoehtoinen ohjelma, joka on uskonnollista sisältöä lukuun ottamatta sisällöltään mahdollisimman samankaltainen.

Yhteisiin juhliin voi silti sisältyä jotain uskontoon viittaavia elementtejä

Kouluissa järjestetään useita perinteisiä juhlia, kuten joulujuhla, kevätjuhla ja itsenäisyyspäivän juhla. Nämä kaikille oppilaille tarkoitetut yhteiset juhlat eivät voi olla uskonnollisia tilaisuuksia, eikä näihin järjestetä vaihtoehtoista ohjelmaa.

Yhteisiin juhliin voi kuitenkin sisältyä joitain uskontoon viittaavia elementtejä. Perustuslakivaliokunnan näkemyksen mukaan tällaiset juhlatraditiot ovat osa suomalaista kulttuuria.

”Esimerkiksi juhlaan mahdollisesti sisältyvän yksittäisen virren laulamisen johdosta juhlaa ei voida uskonnollisen suvaitsevaisuuden nimissä pitää uskonnon harjoittamiseksi katsottavana tilaisuutena. Koulujen perinteisiin juhliin voi sisältyä muitakin vastaavia sinänsä uskonnollista alkuperää olevia traditioita”, toteaa Jämsän ja Kuhmoisten yhteisen opetussuunnitelman ohjausryhmän puheenjohtaja Jaana Kummala.

Mikäli on sovittu, että seurakunnan pitämät päivänavaukset ovat yleishumanistisia ja kaikille oppilaille tarkoitettuja, ne eivät voi pitää sisällään uskonnonharjoittamista. Tällöin tilaisuus on tarkoitettu kaikille. Seurakunnan kanssa yhteistyössä järjestettävät retket, pihaleikit, teemapäivät tai vastaavat ovat luonteeltaan yleishumanistisia ja kaikille oppilaille tarkoitettuja. Koulut sopivat tilaisuuden luonteen yhteistyötahojen kanssa tapauskohtaisesti.

”Opetuksen ja kasvatuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua erilaisuuden kunnioittamiseen sekä edistää ihmisryhmien, aatteiden, uskontojen ja kulttuurien kunnioittamista”, Kummala muistuttaa.

Lähde: Jämsän kaupunki

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?

Mainos