Keski-Suomen hyvinvointialueelle valittiin palvelujohtajia ja -päälliköitä – Joukossa myös jämsäläisille tuttuja nimiä

Keski-Suomen hyvinvointialueella tulee työskentelemään kaikkiaan noin 11 500 henkilöä.

2.12.2022 16:00

Keski-Suomen hyvinvointialueen organisaatio täydentyy.

Konsernipalveluissa strategisen johtamisen ja järjestämisen sekä palvelutuotannon tukipalveluiden vastuualueille on valittu palvelualueiden vetäjät. Lisäksi sosiaali- ja terveyspalveluihin on valittu 42 palvelupäällikköä.

Hyvinvointialueesta muodostuu Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 11 500 ammattilaista.

Organisaatio rakentuu niin, että ensin valitaan johto ja esihenkilöt. Henkilöstöä ja tehtäviä hyvinvointialueelle luovuttavista 26 organisaatiosta sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen johtajien ja esihenkilöiden tehtävät ja virat lakkaavat.

Jos yksittäinen virka tai tehtävä on säilynyt muuttumattomana eikä nykyorganisaatioissa ole ollut vastaavalle tehtävälle useita hoitajia, esihenkilö valitaan tehtävään suoraan ilman hakumenettelyä liikkeen luovutuksen periaatteiden mukaisesti.

Konsernipalveluiden toimiala

Strateginen johtaminen ja järjestäminen -vastuualue

Turvallisuus, valmius, varautuminen ja riskienhallinta -palvelualueen palvelujohtajaksi valittiin Simo Oksanen. Palvelualueen johtaja johtaa ja kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan turvallisuutta ja varautumista hyvinvointialuekonsernissa. Palvelujohtaja vastaa turvallisuus- ja valmiussuunnittelusta, riskiarvioiden toteutumisesta ja osallistuu turvallisuuden ja varautumisen kehittämiseen. Tehtävään sisältyy myös valvonnan kokonaisuus.

Tietojohtaminen-palvelualueen palvelujohtajaksi valittiin Simo Reipas. Tietojohtamisen palvelualueen johtaja vastaa tietojohtamisen lakisääteisistä tietotarpeista sekä strategian toimeenpanoon ja seurantaan sekä johtamisen tukeen tarvittavista tietotarpeista.

Osallisuus ja yhteistyörakenteet -palvelualueen palvelujohtajaksi valittiin Nina Peränen. Palvelujohtaja johtaa osallisuus ja yhteistyörakenteet -palvelualuetta ja vastaa yhteistyörakenteista, hyvinvoinnin ja terveyden edistämistoiminnasta ja osallisuusrakenteista hyvinvointialueen strategian mukaisesti.

Palvelutuotannon tukipalvelut -vastuualue

Puhtauspalveluiden palvelujohtajaksi valittiin Henna Tikka. Puhtauspalveluiden palvelualue koostuu hyvinvointialueen erilaisten tilojen puhtaanapidosta, vuodehuoltopalvelusta, osastopalveluista (ruokapalvelut sekä avustavat tehtävät hoitotyön tukena) sekä tekstiilihuollon palveluista.

Välinehuollon palvelujohtajaksi valittiin Hanna Peltola. Hyvinvointialueen välinehuolto tuottaa puhtaita, desinfioituja, steriilejä, toimintakelpoisia ja käyttötarkoituksen mukaisia välineitä sekä muita tuotteita potilaan hoitoa ja tutkimista varten.

Ruokapalveluiden palvelujohtajaksi valittiin Merja Tarasow. Ruokahuollon palvelut koostuvat hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa olevien asiakkaiden ja potilaiden tarvitsemista ateriakokonaisuuksista sairaaloissa, asumisyksiköissä, päivätoiminnassa, kotihoidon ateriapalvelussa sekä henkilöstöravintoloissa. Ruokahuolto koostuu hyvinvointialueen omista ja mahdollisista in-house -yhtiöiden tuotanto-, kuumennus- ja palvelukeittiöistä.

Hankintojen ja logistiikan palvelujohtajaksi valittiin Miia Paatola. Hyvinvointialueen hankinnan ja logistiikan palvelualue koostuu hankinnasta, logistiikasta, materiaalihallinnosta sekä henkilöliikenteestä.

Kiinteistö- ja tekniikkapalveluiden palvelujohtajaksi valittiin Mika Paananen. Kiinteistö- ja tekniikkapalvelut koostuvat kiinteistötekniikasta, LVI- ja konetekniikasta, sähkötekniikasta ja lääkintätekniikasta.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimiala

Palvelupäällikön tehtävänä Keski-Suomen hyvinvointialueella on vastata palveluyksikkönsä johtamisesta, taloudesta ja toiminnan tuloksellisesta kehittämisestä hyvinvointialueen strategian mukaisesti.

Kokonaisuuden hallittavuuden varmistamiseksi palvelualue on monissa tehtävissä jaettu toiminnallisiin alueellisiin kokonaisuuksiin, joita palvelupäälliköt vetävät palvelujohtajien alaisuudessa.

Koti- ja asumispalvelut -vastuualue

Keskitetyn asiakas- ja palveluohjauksen palvelupäälliköiksi valittiin Riikka Röppänen (kotiin vietävät palvelut) ja Saara Paananen (asumispalvelut).

Kotihoito- ja tukipalveluiden puolella kotihoidon varhaisen tuen palvelupäälliköiksi valittiin Anne-Mari Hakala (läntinen ja keskinen alue) ja Erja Tammelin (itäinen ja pohjoinen alue).

Kotihoidossa palvelupäälliköiksi valittiin Saila Rossi-Varsell (läntinen alue), Annukka Niemi (keskinen alue), Satu Kytönen (itäinen alue) ja Kaisa Tauriainen (pohjoinen alue).

Kotihoidon etä- ja digipalvelukeskuksen palvelupäälliköksi valittiin Sanna Liljeroos.

Ikääntyneiden asumispalveluiden palvelupäälliköiksi valittiin Mai-Stiina Lampinen (läntinen alue), Eeva-Liisa Tammi (keskinen alue), Piritta Järvinen (itäinen alue) ja Tiina-Emilia Seppänen (pohjoinen alue).

Vammaisten kotiin vietävien ja asumispalveluiden palvelupäälliköksi valittiin Armi Lehtinen (läntinen ja keskinen alue) ja Juho Suortti (itäinen ja pohjoinen alue).

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kotiin vietävien ja asumispalveluiden palvelupäälliköksi valittiin Satu Kokkonen.

Opiskeluhuollon palveluiden palvelupäälliköiksi valittiin Mari Kolu (kouluterveydenhuolto) ja Seppo Huhtiniemi (koulukuraattori- ja psykologipalvelut). Opiskeluterveydenhuollon palvelupäällikön tehtävä menee ulkoiseen hakuun.

Perheiden peruspalveluiden palvelupäälliköksi valittiin Satu Moisio (varhaisen tuen palvelut). Neuvola ja seksuaaliterveyspalveluiden palvelupäällikkö menee ulkoiseen hakuun.

Lastensuojelun palveluissa palvelupäälliköiksi valittiin Minna Laurila-Paasonen (avohuollon lastensuojelun palvelut), Piritta Huttunen (sijais- ja jälkihuollon palvelut) ja Anne Seppälä (laitoshoidon palvelut/lastensuojelu).

Lasten ja nuorten mielenterveys- ja perheneuvolapalveluiden palvelupäälliköiksi valittiin Päivi Nevalainen (lasten ja perheiden erityinen tuki) ja Hanna Hämäläinen (nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelut).

Laaja-alainen sosiaali- ja terveyskeskus

Suunterveydenhuollon palveluiden ylihammaslääkäreiksi valittiin Elina Tuppurainen (eteläinen alue), pohjoisen alueen ylihammaslääkärin tehtävä menee uuteen hakuun.

Suunterveydenhuollon ylihoitajiksi valittiin Kirsi Autonen-Honkonen (vastaanottopalvelut) ja Kukka-Maaria Leivonen (keskitetyt palvelut).

Sosiaalipalveluiden palvelupäälliköiksi valittiin Laura Vänttinen (työikäisten sosiaalipalvelut) ja Elina Hienola (vammaispalvelut).

Avosairaanhoidon alueylilääkäreiksi valittiin Keijo Lukkarinen (pohjoinen alue), Kari-Pekka Vuori (itäinen alue), Minna Leppäkynnäs (läntinen alue) ja Ilkka Käsmä (keskinen alue).

Avosairaanhoidon alueylihoitajiksi valittiin puolestaan Tiina Minkkinen (pohjoinen alue), Niina Ylönen-Käyrä (itäinen alue), Sanna Porkka-Hokkanen (läntinen alue) ja Anne Kirmanen (keskinen alue).

Keskitettyjen erikoisvastaanottojen ylilääkärin tehtävä menee uuteen hakuun.

Keski-Suomen digitaalisen sosiaali- ja terveyskeskus Omaks.fi:n palvelupäälliköksi valittiin Sari Nurmivaara.

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden palvelupäälliköksi valittiin Tuula Antinaho, kuntoutuspalveluiden palvelupäälliköksi Ilkka Raatikainen.

Sairaalapalvelut

Sairaalapalvelut-vastuualueella Alueellisen osastotoiminnan palvelualueen palvelupäälliköiden tehtävänä on vastata alueellisen osastotoiminnan johtamisesta, taloudesta ja toiminnan tuloksellisesta kehittämisestä hyvinvointialueen palvelustrategian mukaisesti. Palvelualue koostuu hyvinvointialueen perusterveydenhuollon vuodeosastopalveluista, palliatiivisesta keskuksesta, hoitokeskuksesta ja kotisairaalatoiminnasta.

Vastuualueelle valittiin kaksi palvelupäällikköä, Päivi Huttunen (alueellinen osastotoiminta 1) ja Vuokko Pihlainen (alueellinen osastotoiminta 2).

Lähde: Keski-Suomen hyvinvointialue.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?

Mainos