Eduskuntavaaliehdokas Vesa Raiskila vastaa Jämsän Seudun väittämiin: ”Tärkeintä on Suomen hyvinvointiyhteiskunnan pelastaminen”

Eduskuntavaaliehdokas Vesa Raiskilan mukaan hyvinvointia on puolustettava ratkaisemalla hoitoalan kriisi sekä huolehtimalla muun muassa siitä, ettei kansalaisia ajeta ahdinkoon kohtuuttomilla energiakustannuksilla.

Hyvinvoivassa yhteiskunnassa ihmiset eivät joudu maksamaan kohtuuttomasti sähkön kaltaisesta perushyödykkeestä, sanoo eduskuntavaaliehdokas Vesa Raiskila.

16.3. 12:00

Mikä on mielestäsi tärkein asia, josta eduskunnan pitäisi tulevalla vaalikaudella päättää?

”Tärkeimpänä tehtävänä näen Suomen hyvinvointiyhteiskunnan pelastamisen. Se edellyttää ensinnäkin hoitoalan kriisin ratkaisemista muun muassa parantamalla sote-työläisten palkkausta ja työoloja sekä sellaisten perusoikeuksia rikkovien työskentelyehtojen poistamista, jotka ovat viime vuosina ajaneet heitä alalta.

Hyvinvoinnin puolustaminen vaatii toimia monella elämänalueella. Lainsäätäjien on esimerkiksi huolehdittava siitä, ettei Suomessa oteta mallioppilasmaisesti käyttöön EU:ssa tekeillä olevaa rakennusten energiatehokkuusdirektiiviä, joka toteutuessaan johtaisi jopa yli kahden miljoonan suomalaisen kodin ennenaikaisiin korjauksiin, joiden hinta voi omakotitaloissa olla useita kymmeniä tuhansia euroja. EU:n visiossa kotien tulee täyttää uudet energiatehokkuuden vaatimukset vuoden 2032 loppuun mennessä. Tämä lukuisat kansalaiset taloudelliseen ahdinkoon vievä velvoite koskisi myös asuinrakennuksia, joille ei ole tulevaisuudessa käyttöä ja joiden arvo olisi itse remontin kustannuksia alempi.

Hyvinvoivassa yhteiskunnassa ihmiset eivät myöskään joudu maksamaan kohtuuttomasti sähkön kaltaisesta perushyödykkeestä. Nord Pool -sähköpörssi palvelee lähinnä sähköntuottajien etua. Sen markkinamekanismissa kaikki sähkö – myös halvalla tuotettu – myydään korkeimmalla hinnalla, joka pörssissä ollaan valmiita maksamaan kalleimmalla tavalla tuotetusta sähköstä. Ylettömiä sähkönhintoja on hyvitettävä kuluttajille, mutta pelkkä oireiden hoito ei riitä, vaan ongelmaan tarvitaan kestävä ratkaisu.”

Miksi jämsäläisten kannattaisi äänestää juuri sinua?

”Olen asioita pintaa syvemmältä tutkiva pitkän linjan kansalaisaktiivi. Minulla on laajat sosiaaliset verkostot ja kyky hahmottaa suuria kokonaisuuksia. En ole ”poliittisesti korrekti” enkä alistu painostukseen. Kuuntelen ja kyselen, olen kielitaitoinen, oikeudentuntoni on vahva ja puolustan tiukasti kansalaisten perustuslaillisia vapauksia.”

10 väittämää

1. Tampere-Jyväskylä raideliikenteen kehittäminen pitää nostaa yhdeksi maakunnan ykköshankkeeksi.

”Samaa mieltä. Juna on yksi ekologisimmista liikkumismuodoista, ja raideliikenneyhteyksien parantaminen palvelee maakunnan asukkaita ja yritystoimintaa.”

2. Valtatie 9 Orivesi–Jyväskylä väli on rakennettava nelikaistaiseksi vuoteen 2030 mennessä.

”Se, onko Oriveden ja Jyväskylän välisen tieosuuden nelikaistaistaminen (ja millä aikataululla) järkevää resurssien käyttöä vai riittäisivätkö pienimuotoisemmat toimet, on selvitettävä tarkkaan. Erityisesti Jämsän ja Jyväskylän välillä on joka tapauksessa remontointia vaativia kohtia. Nelikaistaisuuden sijaan voisi rakentaa lisää ohituskaistoja. Liikenneturvallisuutta voisi parantaa myös toteuttamalla jo suunniteltu Jämsän ja Korpilahden välisten ohituskaistojen muuttaminen keskikaiteellisiksi.”

3. Keski-Suomen energiaturvallisuus vaatii tuulivoiman merkittävää lisäämistä.

”Tuulivoima on suurille vaihteluille altis energiantuotantomuoto, ja tuulivoimapuistoilla aiheutetaan moninaisia ja merkittäviä ympäristöhaittoja, joten niiden rakentamista tulisi säädellä nykyistä tiukemmin. Lisäksi tuulivoimaloiden ylläpito- ja aikanaan purkukustannukset on otettava paremmin huomioon. Sinänsä kannatan hajautetun energiantuotannon lisäämistä, myös kotitalouksien tasolla. Jämsäläinen yritys asensi meille viime toukokuussa viiden kilowatin aurinkovoimalan, ja koska varsinkin kesäaikana kertyvän ylijäämäsähkön voi myydä sähköyhtiölle lähes samaan hintaan mitä sähköenergiasta itse maksaa, sähkölaskumme on alentunut merkittävästi.”

4. Keski-Suomen ensiapupäivystys voidaan keskittää Jyväskylään sairaala Novaan.

”Eri mieltä. Jämsän ensiapupäivystys on tarpeen, sillä Nova ei yksin pystyisi huolehtimaan laadukkaasti koko Keski-Suomen päivystystarpeista ja matkat Novan päivystykseen olisivat kohtuuttoman pitkät Jämsästä ja lähialueilta, kuten Kuhmoisista. Jämsän päivystys on tärkeä myös Himoksen matkailijoille. Kaiken ensiapupäivystyksen keskittäminen Jyväskylään ei ole perusteltua.”

5. Jokilaakson sairaala pitää säilyttää vähintään nykyisine palveluineen.

”Kyllä. Jokilaakson sairaala on tärkeä Jämsän ja lähikuntien asukkaille, mutta lisää myös muualla Suomessa asuvien valinnanvapautta korkeatasoisilla erikoissairaanhoidon palveluillaan. Päätöstä asiasta ei kuitenkaan tehdä eduskunnassa.”

6. Alle 3000 asukkaan kuntien on tehtävä kuntaliitos.

”Liitosten tekemisen pitäisi riippua siitä, miten hyvin kunnat selviytyvät toiminnoistaan, sekä kuntalaisten tahdosta. Pienten kuntien voi olla järkevää tehdä kuntaliitos, mutta mitään ehdotonta asukaslukukriteeriä ei ole tarvetta asettaa. Valtiolla on kuntarakennelain perusteella oikeus tehdä kriisikuntien pakkoliitoksia.”

7. Jämsäläisten kansanedustajan on ajettava ensisijaisesti koko valtakunnan asiaa, ei pelkästään Jämsän.

”Samaa mieltä. Kansanedustaja ei voi olla pääosin oman kotikuntansa asiainhoitaja. Hänen on pyrittävä ajamaan päätöksiä, jotka ovat hyödyllisiä sekä valtakunnallisesti että kotikuntansa kannalta, ja tätä paikallistuntemus osaltaan tukee.”

8. Nato-toimintoja on sijoitettava Jämsän Halliin.

”En kannata Naton toimintojen tai tukikohdan sijoittamista Halliin, sillä sen myötä kotikunnastani voisi kriisin puhjetessa tulla sotilaallisten iskujen kohde. Vastaavin perustein en kannata Naton tukikohtien sijoittamista minnekään Suomessa. Nato-jäsenhakemus, josta ei päinvastaisista vakuutuksista huolimatta haluttu järjestää kansanäänestystä, merkitsi luopumista siitä ulkopoliittisesta linjasta, joka piti Suomen yli 75 vuoden ajan suurvaltojen konfliktien ulkopuolella. Kaikki eivät ehkä muista, että sotiminen Ukrainassa alkoi jo keväällä 2014, ammentuen Maidanin aukion vallankumouksesta, mihin keitokseen myös länsi oli laittanut oman lusikkansa.”

9. Työperäisen maahanmuuton edellytyksiä on parannettava helpottamalla työluvan saantia.

”Yritysten on hyvä saada käyttöönsä ulkomaista erikoisosaamista nykyistä joustavammin, mutta työvoimapolitiikan päätavoitteena on oltava kotimaisen työvoiman työllistäminen ja osaamisen kehittäminen. Ulkomaisella halpatyövoimalla ei saa polkea suomalaisten työntekijöiden palkkoja eikä syrjäyttää heitä työmarkkinoilta.”

10. Maakuntien palveluiden keskittämistä maakuntakeskuksiin tulee jatkaa.

”Eri mieltä. Kannatan koko Suomen pitämistä asuttuna, mikä edellyttää elinvoimaista maaseutua ja tukee osaltaan myös riittävää kansallista huoltovarmuutta ja omavaraisuutta. Peruspalveluiden on oltava riittävän lähellä ihmisiä, eikä palveluita pidä keskittää maakuntakeskuksiin nykyistä enempää.”

Kuka?

Vesa Raiskila

Ikä: 58.

Puolue: Vapauden liitto (sit).

Ammatti: Tietotyöläinen.

Koulutus: Yhteiskuntatieteiden maisteri.

Perhe: Puoliso.

Harrastukset: Luonnossa liikkuminen, uinti (myös avannossa) ja vapaasukellus, valokuvaus.

Tärkein vaaliteema: Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden, sananvapauden, ihmisten perustuslaillisten oikeuksien ja Suomen itsenäisen päätäntävallan turvaaminen.

Jämsän Seutu julkaisee ennen ennakkoäänestyksen alkua (22. maaliskuuta) jämsäläisten eduskuntavaaliehdokkaiden vastaukset ennalta laadittuihin väittämiin. Vastausjärjestys on arvottu.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?

Mainos