Jämsä mukaan kalankasvatuksen kiertotalouskonseptia tutkivaan hankkeeseen – Tuloksia voi hyödyntää myös Kaipolaan mahdollisesti sijoittuvassa kalankasvatuslaitoksessa

Kaipolasta kiinnostuneella Finnforelilla on kirjolohen kasvattamiseen keskittynyt kiertovesilaitos muun muassa Varkaudessa, josta kuva. Nyt myös LUKE haluaa tutkia järjestelmää.

Elinvoimalautakunta päätti keskiviikon kokouksessaan sitoutua kalankasvatuksen kiertotalouskonseptin KiertoKala-tutkimushankkeeseen 10 000 euron rahoitusosuudella.

Mukaan lähtöä perustellaan sillä, että kotimaisen ruuantuotannon tavoitetila on siirtyä kohti kala- ja kasvisperäistä ruokavaliota, jolloin ruuantuotannon hiilijalanjälki laskee, mutta myös kansalaisten terveys ja hyvinvointi paranee. Kalatalouden omavaraisuusaste on kuitenkin heikko, sillä suomalaisten kalankulutuksesta 66 prosenttia on peräisin ulkomailta tulevasta kalasta.

Kotimaista tuotantoa voitaisiin nostaa kalankasvatusta lisäämällä ja edistämällä vajaasti hyödynnettyjen kalalajien kulutusta.

Kalankasvatuksen tuotantoa ei ole viime vuosina saatu nostettua, sillä kalankasvatuksesta tulevat ravinteet voivat lisätä rehevöitymisvaikutuksia matalilla ja herkillä vesialueilla, eikä uusia tuotantolupia ole siksi saatu. Rehevöitymisvaikutuksen minimoiminen on mahdollista uusilla teknologioilla, joista kalojen kiertovesikasvatus on noussut lupaavaksi menetelmäksi.

Lue lisää: Finnforel selvittää, soveltuisiko Kaipolaan kirjolohen kasvattamiseen suunniteltu kiertovesilaitos – ”Investointipäätöstä ei ole tehty”

Lue lisää: Keski-Suomen ely-keskus edellyttää Finnforelin Kaipolaan suunnittelemalta hankkeelta YVA-menettelyä

Perusajatuksena kiertotalouskonseptissa on, että taustalla on ankkurilaitos, kalankasvattamo, jonka sivuvirtojen ympärille lasketaan, selvitetään ja suunnitellaan sopivat toimijat ja yritykset.

Syntyviä orgaanisia sivuvirtoja ovat muun muassa liete sekä kalatuotannosta tulevat perkeet, veri ja kuolleet kalat. Epäorgaanisia sivuvirtoja ovat liukoiset fosfori ja typpi.

Luonnonvarakeskus LUKE on valmistellut hankeideaa Keski-Suomen JTF (Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto) -hakuun.

Hankkeen tavoitteena on luoda kalankasvatuksen kiertotalouskonsepti, jossa muun muassa lasketaan kalalaitoksen sivuvirrat ja selvitetään niille taloudellisesti kannattavat hyötykäytöt sekä pilotoidaan Luonnonvarakeskuksen Laukaan kalanviljelylaitoksessa kiertovesikasvatuksen kokeiluympäristön lietteiden hyötykäyttöä biokaasutuotannossa.

Lisäksi hankkeen tavoitteena on pilotoida Laukaan laitoksessa kiertovesikasvatuksen kokeiluympäristön poistovesien epäorgaanisten ravinteiden talteenottoa ja luoda laskelmien avulla kiertotalouskonsepti kalankasvatukseen. Samalla selvitetään Keski-Suomen alueen potentiaaliset yritykset ja mahdolliset toiminta-alueet.

Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa kannattava ja ympäristöystävällinen kalankasvatus, parantaa materiaalitehokkuutta sekä luoda uusia työpaikkoja ja toimijoita kalankasvatuksen sivuvirtojen hyödyntämiseen. Tutkimushankkeen tuloksia voitaisiin lautakunnalle annettavan selvityksen perusteella hyödyntää myös Kaipolan tehtaalle mahdollisesti sijoittuvan kalankasvatuslaitoksen ympärille rakentuvan kiertotalousekosysteemin rakentamisessa.

Elinvoimalautakunnalle on varattu 20 000 euroa hankkeiden omarahoitusosuuksiin. 2023 rahasta on sitomatta 9 000 euroa. Elinvoimalautakunnan myöntämä 10 000 euron rahoitusosuus perustuu LUKEn esitykseen. Hankkeen toteutus tulee jakautumaan useammalle vuodelle.

Edit. 27.4. klo 13.17: Muutettu juttua lisäämällä siihen lautakunnan päätös.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?

Mainos