Uutiset Elämänmeno Urheilu Puheenvuoro Näköislehti

Hirvikanta on vahva – "Ensi syksynä täytyy verottaa hurjasti, että päästään tavoitteisiin"

Vuodenvaihteeseen päättynyt hirvenmetsästyskausi osoitti, että Jämsän ja Kuhmoisten alueella on paljon hirviä. Jämsän riistanhoitoyhdistyksen 93 500 hehtaarin metsästysalueelta kaadettiin yhteensä 357 hirveä, ja Pohjois-Hämeen riistonhoitopiiriin kuuluvasta Kuhmoisista pyydettiin 206 hirveä. –Jäljelle jäänyt kanta-arvio oli metsästykseen käytettävällä alueella noin 3,44 hirveä tuhatta hehtaaria kohden, kertoo Jämsän riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Pasi Myyry . Myyryn kanta-arvio perustuu jämsäläismetsästäjien arvioihin omien metsästysalueidensa tilanteesta. Virallinen kanta-arvio tulee hieman myöhemmin Luonnonvarakeskuksen toimittamana. –Jos koko Jämsän alue lasketaan mukaan, eli myös metsästykseltä rauhoitetut alueet, hirvitiheys on jo lähellä 4,4 eläintä tuhannella hehtaarilla. Hirviä jäi metsään ja kanta on vahva. Jämsän rhy:n alueella toimii 28 seuraa tai seuruetta. Myyryn mukaan metsästäjillä on hyvä tuntuma siihen, mikä tilanne hirvikannan osalta on. Tihentymäalueita löytyy Tällä hetkellä näyttää siltä, että hirvikantaa pitää verottaa tulevaisuudessa jopa entistä enemmän, jotta alueella päästään tavoitteeseen. Hirvikannan tiheyden tulisi suositusten mukaan olla noin kolme hirveä tuhannella hehtaarilla. Jämsän rhy:n hirviluvista käytettiin viime vuonna noin 92 prosenttia. Seudulla on alueita, joilla hirviä ei ole niin tiheästi, joten lupia jäi myös käyttämättä. Myyry sanoo, että naarasvoittoiseen sukupuolijakaumaan pyrittiin, mutta urososuus nousi kuitenkin 53 prosenttiin. Vasaosuus oli 49 prosenttia. –Hirvien määrää seurataan metsästyskauden aikana. Eläimiä ei ole tarkoitus metsästää sukupuuttoon. Myyryä ei yllätä, että tällä hetkellä Jämsässä ollaan hirvitiheysasteikon yläpäässä. Seutu on ollut hänen mukaansa aina hirvirikasta. Hän uskoo, että lupamäärän nostoon on tulossa painetta. –Ensi syksynä täytyy verottaa hurjasti, että päästään tavoitteisiin. Meillä on tulossa iso talkoo seurueille. Kanta jäi syksyn tasolle Kuhmoisissa Kuhmoisten puolella hirviluvista käytettiin kaikkiaan 86 prosenttia. Kuhmoisten Yhteislupa ry:n puheenjohtaja Juhani Savijärvi kertoo, että hirviä metsästettiin eniten tihentymäalueilta, joita ovat etenkin kunnan itä- ja eteläpuolet. Sen sijaan länsiosissa hirviä ei ole näkynyt niin runsaasti. –Jäävä kanta on arviolta samankokoinen kuin mitä se oli viime syksynä, eli noin 240 eläintä. Se tekee 3–4 hirveä tuhannella hehtaarilla. Kuhmoisissa viime metsästyskaudella kaadetuista 104 aikuisesta hirvestä tasan puolet oli naaraita. 102 kaadetusta vasasta uroksia oli 60 kappaletta. Peurojen määrä näkyy kolaritilastoissa Pieniä hirvieläimiä metsästetään vielä tammikuun loppuun saakka. Tällä hetkellä näyttää siltä, että sekä Jämsässä että Kuhmoisissa on runsaasti valkohäntäpeuroja. –Peurojen ja kauriiden lisääntyminen näkyy jo kolarimäärissäkin. Lähes joka viikko kolisee jossain päin Jämsää, Myyry sanoo. Perjantaihin 12. tammikuuta mennessä Kuhmoisissa oli metsästetty 17 aikuista peuraa ja viisi vasaa. Savijärven mukaan 20 peuralupaa on vielä käyttämättä. –Uskon, että peuroja kaatuu vielä jonkun verran. EDIT: 13. tammikuuta 2018 klo 10.30, Kuhmoisissa pyydettiin yhteensä 206 hirveä 155 yksilön sijaan.