Rasua

Rasua: Jämsällä halua muuttaa sopimusta, yrittäjällä ei – Onko sopimus tulkittavissa rauenneeksi?

Arkisto
Rasua: Jämsällä halua muuttaa sopimusta, yrittäjällä ei – Onko sopimus tulkittavissa rauenneeksi?

Jämsän kaupunginhallitus puntaroi maanantaina Rasuan leirintäalueen maanvuokrasopimusta. Kaupunki haluaisi tarkentaa sopimusta, yrittäjä ei.

Mikko Lindroos

Mitkä ovat Jämsän kaupungin ja Rasuan välisen vuokrasopimuksen irtisanomisehdot, pitäisikö sopimuksen ehtoja neuvotella uusiksi, vai onko jopa niin, että sopimus voidaan tulkita rauenneeksi viime kesänä alkaneen erimielisyyden vuoksi?

Muun muassa näitä asioita puntaroi Jämsän kaupunginhallitus maanantaina kokouksessaan, kun se käsittelee Raimo Lindemanin (vas) ja neljän muun valtuutetun allekirjoittamaa valtuustoaloitetta, jossa esitetään muun muassa sopimuksen irtisanomista heti, kun se on kaupungin osalta teknisesti mahdollista.

Monimutkainen sopimus

Vuokrasopimuksen irtisanominen, jos sellaiseen olisi tarvetta lähteä, ei ole helppoa.

Leirintäaluetta koskeva vuokrasopimus on tällä hetkellä voimassa 1. tammikuuta 2049 saakka. Sopimuksen sanamuodon mukaan sopimus voi päättyä aiemmin joko yhteisellä sopimuksella tai jos jompi kumpi osapuoli purkaa sen vastapuolen laiminlyönteihin vedoten.

Lisäksi sopimukseen on kirjattu, että jos osapuolten erimielisyystilanteessa ei päästä yksimielisyyteen kolmessa kuukaudessa, sopimus purkautuu.

Jämsän kaupunki on viime kesänä ehdottanut leirintäalueen yrittäjälle sopimuksen päivittämistä, jotta ongelmat alueen yleisessä käytössä vähenisivät, jopa poistuisivat. Ennen kaikkea uimarannan ja vesialueen käyttöoikeudessa on ollut kaupungin mukaan ongelmia.

Sopimukseen on kirjattu, että vuokraaja edellyttää Rasuan vuokrattavan leirintäalueen uimarannan vapaata käyttöä kuntalaisille. Kaupungille on kuitenkin toimitettu useita ilmoituksia siitä, että kuntalaisten pääsyä uimarannalle on estetty monin eri tavoin, muun muassa puomein, portein ja kieltomerkein.

Tältä osin sopimuksen noudattamisen osalta ongelmien voidaan luonnehtia olevan sellaisia, että tilanteen voidaan arvioida olevan jopa sopimusrikkomus. Nimenomaan tätä sopimuksen kohtaa on pyritty tarkentamaan sopimuksen muutoksella, mutta yrittäjä ei ole tarkennukseen viime heinäkuussa suostunut. Hän on ilmoittanut, että ei näe mitään tarvetta uuden sopimuksen laatimiselle, ja korostanut, että osapuolten välillä on jo sopimus.

Tämän tilanteen voidaan tulkita olevan vuokrasopimuksessa tarkoitettu erimielisyys, joka on kestänyt yli kolme kuukautta, joten sopimuksen voidaan tulkita olevan rauennutkin.

Jos asia tulkittaisiin niin, lopputuloksena olisi todennäköisesti riita. Ja joka tapauksessa kaupunki joutuisi maanvuokralain mukaan maksamaan yrittäjälle korvauksia ainakin hänen omistamistaan rakennuksista ja alueelle tehdyistä investoinneista aiheutuneista kustannuksista.

Rakennusten osalta yrittäjä on ilmoittanut kaupungille yli 300 000 euron summan.

Linjasiko kaupunki jo kertaalleen?

Jämsän kaupunginhallitus on viime kesäkuussa linjannut, että mikäli yrittäjän kanssa ei päästä sopimukseen maanvuokrasopimuksen päivittämisestä, kaupunki pitää sopimusta rauenneena.

Monimutkainen sopimus mahdollistaa tämän tulkinnan tuloksettomien neuvottelujen johdosta, mutta ongelmaksi tulee tässä tulkinnassa se, ettei sopimus ole yhdenmukainen maanvuokralain säännösten kanssa. Maanvuokralain mukaan kaupungin on tässä tilanteessa maksettava korvaus, ilman korvausvelvollisuutta sopimusta ei maanvuokralain mukaan voi rauettaa.

Sopimuksen tulkitseminen rauenneeksi on mahdollista, jos kaupunki on valmis maksamaan.

Tämä summa kerrotaan kaupunginhallituksen kokouksessa, vielä tässä vaiheessa se on salainen. Summa sisältänee yrittäjän arvion kaupungille siirtyvien alueen rakennusten arvon sekä alueelle investoitujen parannusten kustannukset.

Valtuusto päättää, miten edetään

Toimivalta tämän asian ratkaisemisessa on Jämsän kaupunginvaltuustolla. Se voi linjata, onko se halukas lähtemään neuvottelemaan sopimuksen päättämisestä ja rakennusten lunastamisesta käypään hintaan.

Kaupunginhallituksen käsittelemän pykälän esittelytekstissä ja päätösehdotuksessa kuitenkin suitsitaan, ettei raukeamista voi tässä taloudellisessa tilanteessa pitää perusteltuna, vaan asiassa tulisi pyrkiä saavuttamaan sovinnollinen ratkaisu päivittämällä yrittäjän kanssa maanvuokrasopimuksen sopimusehtoja.

Kaupunginjohtaja Ilkka Salminen esittää kaupunginhallitukselle, että hallitus merkitsee tiedoksi yrittäjälle esitetyn sopimusluonnoksen ja siihen annetun vastauksen. Lisäksi esitetään, että kaupunginhallitus edellyttäisi maanvuokrasopimuksen määräysten tarkentamisen neuvotteluja erityisesti uimarantakäytön osalta.

Kaupunginhallituksen esitetään toteavan, että alueen maanvuokrasopimuksen alkuperäinen tarkoitus, eli elinvoiman lisääminen investoimalla alueelle, ei ole toteutunut vaaditulla tavalla. Kaupunginhallitus edellyttäisi, että yrittäjältä pyydetään selvitys sopimuksen tavoitteiden toteutumisen aikataulusta.


Lue myös nämä


Kommentit (21)

  • Nimetön

    Miksi kaikki haluaa juuri nyt Rasuaan uimaan? Jämsänkoskella on muitakin hyviä uimarantoja ja ainakin viime kesänä aika tyhjänä ne näytti olevan.

  • Nimetön

    Jo on pienet aiheet/perustelut kiistoille. Jämsänkoskella on kaiketi tämä Rasuan uimaranta ainut yleinen uimaranta !? Tuntematta asiaa yksityiskohdittain, totean vain, että yleisesti ottaen jos ja kun uimaranta on yksityisen yrittäjän käytössä/hoidossa niin tuntuu oudolta, että ylipäätään kirjattu sellainen lausuuli, että uinmaranta ja sitä kautta ”helposti” myös kaikki muutkin palveltu olisivat kuntalaisten vapaasti/kustannuksitta käytettävissä; muut käyttäjät siis leiriytyjät maksavat käytöstä kohtuu korvauksen; käyttäjät eivät ole tasa-arvoisessa asemassa. Ymmärän hyvin edelliseen viitaten yrittäjän huolen asian suhteen. Jos kunta on sitä mieltä, että aluetta ja sen palveluja saisivat/voisivat muutkin käytää tässä tapauksessa ilman korvausta niin kunnnan tulisi asian tavalla tai toisella kustantaa yrittäjälle.

Kirjoita kommentti

Perustele, kirjoita selkeästi, älä vähättele ihmisiä, ÄLÄ HUUDA. Pysy aiheessa ja muista käytöstavat. Kommentit luetaan ja tarvittaessa muokataan ennen julkaisua.

Meillä on nollatoleranssi alatyyliselle ilmaisulle, henkilöön käyvälle arvostelulle ja vihamielisyydelle. Emme julkaise kommentteja, joiden ainoa sisältö on negatiivinen mielipide vailla perusteluja. Jätämme julkaisematta myös ne kommentit, joissa ei lainkaan piitata oikeinkirjoituksesta kuten isoista alkukirjaimista tai välilyönneistä.

Kiitos etukäteen rakentavasta kommentistasi!

Etusivullamme juuri nyt:

Sammio